Spring naar de content

Ruim driekwart van de Nederlandse gemeenten vangt vluchtelingen op

De stroom aan vluchtelingen brengt een net zo sterke stroom aan berichtgeving voort, waardoor de werkelijke feiten en cijfers nogal ondergesneeuwd kunnen raken. Een vraag die menigeen zich stelt: hoeveel asielzoekers zijn er nu daadwerkelijk in Nederland, en hoe worden ze opgevangen?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Paul Geraedts

De instroom van asielaanvragen over het gehele jaar 2015 bestaat uit 59.100 personen, bijna een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar (29.980), blijkt uit officiële cijfers van de Rijksoverheid. De instroom is nog nooit zo hoog geweest als het afgelopen jaar. In 1994 waren er – ter vergelijking – 52.575 asielaanvragen gedaan. In 2015 vond zo'n driekwart van de aanvragen in de tweede helft van het jaar plaats, hetgeen de grilligheid van de asielstroom benadrukt.

Een grootschalig onderzoek door onderzoeksplatform De Onderste Steen biedt verheldering. De Onderste Steen stuurde alle Nederlandse gemeenten een WOB-verzoek om openheid omtrent het aantal asielzoekerscentra te geven. En zoals u waarschijnlijk weet, zijn gemeenten verplicht om een WOB-verzoek te beantwoorden.

De resultaten van het verzoek bieden een compleet beeld van het aantal asielzoekerscentra in Nederland. Zo blijkt dat inmiddels in 82 procent van de Nederlandse gemeenten een (tijdelijke) opvang is gesitueerd. Enige nuance: omdat de cijfers over het jaar 2015 gaan, zijn er ook al een aantal centra gesloten.

De complete lijst is up-to-date tot 18 januari 2016, en valt via GeenStijl te bezichtigen. Legenda: Rood = locatie met opvangcentrum, Oranje= concrete plannen, Groen = gemeente zonder AZC. Verder maakt de lijst onderscheid tussen het soort opvangcentrum en de grootte.

Onderwerpen