Spring naar de content

Humor in de wetenschap: hartstikke contraproductief

Een wetenschappelijke publicatie moet tot op de letter correct en genuanceerd zijn. Terecht, maar daardoor is literaire droogheid meestal de norm. Af en toe waagt een creatieve onderzoeker zich in zijn of haar titel toch aan wat humor. Of toch aan iets wat na een lange periode van afzondering en focus grappig klinkt in de oren van diezelfde onderzoeker. Soms gaat de spitsvondige bedenker daarbij zo ver uit de bocht dat niet de bedoelde humor, maar de plaatsvervangende schaamte de lezers doet lachen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: EOS Wetenschap

Wat dacht u bijvoorbeeld van deze:

  • Nagebootste diarree: een geval van waterige misleiding (University of Toronto)
  • Children and Mini-Magnets: An Almost Fatal Attraction (Northern General Hospital, Sheffield, VK)

Soms komt de inspiratie uit literatuur, popmuziek of films:

  • Carbon Monoxide: To Boldly Go Where NO Has Gone Before (University of Pittsburgh, VS). (Voor wie hem niet snapt: NO staat voor stikstofoxide.)
  • A ‘Rose Is a Rose Is a Rose Is a Rose’, but Exactly What Is a Gastric Adenocarcinoma? (University of Michigan)

En van sommige titels kun je onmogelijk geloven dat ze bewust als humoristisch zijn bedoeld.

  • Chemical Processes in the Deep Interior of Uranus (Harvard University)
  • Obscene telefoongesprekken naar kinderen: een retrospectieve veldstudie (Universiteit van Kopenhagen)
  • Oefening baart kunst: medische verwijdering van in de anus ingebrachte voorwerpen (Bridgwater Community Hospital, VS)

Israëlische psychologen onderzochten welke invloed grappige titels hebben op hun populariteit bij collega-onderzoekers. Een jury van vier onderzoekers – met gevoel voor humor waarschijnlijk, al staat dat niet nadrukkelijk in hun publicatie vermeld – gaf de hierboven vermelde en honderden andere spitsvondige titels van studies die in de afgelopen tien jaar zijn gepubliceerd een humorscore. Die score vergeleken ze met de citatiescore (de mate waarin andere publicaties naar het onderzoek verwijzen). De uitkomst is pijnlijk voor grapjassen: hoe hoger de humorscore, hoe minder een studie werd geciteerd. Al is er ruimte voor overtuigde lolbroeken: het verband was niet significant.

Foto: Flickr | Post Memes