Spring naar de content

Dit zijn de grootste uitdagingen van onze tijd volgens de VN

Op 23 en 24 mei vindt in Istanboel de eerste World Humanitarian Summit van de Verenigde Naties plaats. Het doel van deze top is het creëren van een doeltreffende aanpak van wereldproblemen. De VN formuleert de vijf grootste mondiale uitdagingen van deze tijd.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Paul Geraedts

02-09-whs-rpt-info-01In 2015 hadden wereldwijd 125 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. 60 miljoen mensen uit 37 landen raakten ontheemd. In totaal is er een bedrag van 20 miljard dollar nodig om in hun hulpbehoefte te voorzien.

Maar alleen geld brengt geen oplossing. De summit moet een strategie in het leven roepen, een structurele oplossing. Secretaris-generaal Ban Ki-Moon hoopt dat met de World Humanitarian Summit een doorbraak bereikt wordt. “Hopelijk bereiken we met de World Humanitarian Summit een keerpunt dat verandering teweegbrengt in de levens van de meest kwetsbaren, zodat zij in vrijheid, waardigheid en met de kansen om zichzelf te ontwikkelen kunnen leven.”

Geweld
In het gepresenteerde plan noemt de VN vijf kernverantwoordelijkheden. De eerste daarvan heeft betrekking op global leadership; de rol van wereldleiders op het gebied van conflictpreventie. De tweede heeft betrekking op het in stand houden van de menselijkheid, wat zoveel betekent als leiders die in conflicten de humanitaire verdragen nakomen, zoals de Geneefse Conventies.

De derde verantwoordelijkheid wordt omschrijven als ‘leave no one behind en staat bij de opvatting dat iedereen gelijke behandeling verdient. De aanpak van seksueel geweld, geweld op basis van gender en vormen van uitsluiting staan daarbij centraal. Punt vier heeft betrekking op het voorkomen van rampen. Dit zou zich moeten uiten in een minder afwachtende houding van wereldleiders in crisistijd en een adequater hulpbeleid van de VN-lidstaten.

Het laatste punt wordt omschreven als ‘invest in humanity‘. Hier wordt gekeken op welke manieren het beste geïnvesteerd kan worden in politiek, instituties en financiële organisaties. De punten hebben gemeen dat er naar een collectieve langetermijnoplossing gewerkt dient te worden. Een zeer ambitieus plan.

Onderwerpen