Spring naar de content

Door deze afleidingen is de kans op een auto-ongeval het grootst

Dat je bij het rijden je ogen op de weg moet houden, is vanzelfsprekend. Toch laten veel bestuurders zich verleiden om achter het stuur naar hun gsm te reiken, ermee te bellen, berichtjes te lezen of in te tikken.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: EOS Wetenschap

Om uit te zoeken hoe gevaarlijk dit nu precies is, gingen Amerikaanse onderzoekers aan de slag met de Second Strategic Highway Research Program Naturalistic Driving Study, de grootste gegevensbank van ongevallen ter wereld. Voor deze studie werden auto’s van vrijwilligers uitgerust met onopvallende instrumenten – zoals camera’s, sensoren en radars – die continu de rijstijl en het gedrag van bestuurders in de gaten houdt, van zodra ze de contactsleutel inbrengen, tot ze de auto weer afsluiten.

Van de meer dan 1.600 botsingen die de gegevensbank bevat, selecteerden ze de 905 zwaarste, waarbij gewonden vielen of de auto zwaar beschadigd werd. Vervolgens gingen ze na wat de omstandigheden waren waarin deze ongevallen zich hadden voorgedaan.

Invloed van de bestuurder 
Uit de analyse bleek dat er in bijna 90 procent van de ongevallen sprake was van factoren die met de bestuurders te maken hadden, zoals vermoeidheid en afleidingen. Waren ze ook nog eens kwaad, triest of emotioneel opgewonden, dan verhoogde het risico bijna 10 keer. Reden ze veel sneller dan toegelaten, dan verhoogde het risico ongeveer 13 keer. En ook als ze fouten maakten bij het besturen van de wagen, zoals plots of ongepast remmen, of het voertuig of de weg niet goed kenden, schoot het risico de hoogte in.

Factoren waarvan vaak gedacht wordt dat ze het risico op een ongeval verhogen, zoals het aanbrengen van make-up achter het stuur of de minimumafstand tussen twee voertuigen niet respecteren, kwamen in de gegevensbank nauwelijks voor, wat wellicht betekent dat ze veel minder voorkomen dan wordt aangenomen. Communiceren met een kind op de achterbank, leek het risico op een ongeval te verkleinen.

Volgens de onderzoekers zijn deze resultaten belangrijk, omdat jonge bestuurders nog veel meer geneigd zijn dan oudere om bij het rijden afleidende activiteiten uit te voeren. “Als niemand snel stappen onderneemt om het aantal afleidende activiteiten in een auto aan banden te leggen, dan zal de nieuwe generatie bestuurders nog een veel groter risico op ongevallen lopen,” stellen ze.

Onderwerpen