Spring naar de content

Hoe menselijke offers de evolutie van onze samenleving hielp

Mensen ritueel offeren was populair tot in de 20e eeuw en speelde een belangrijke rol bij het opbouwen en in stand houden van sociale lagen lagen in de maatschappij - sociale stratificatie. 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: EOS Wetenschap

Bij sociale stratificatie wordt sociale ongelijkheid verklaard door middel van een diep verankerd klassensysteem. Om zijn macht te behouden en de ongelijke verdeling te legitimeren maakte de elite vroeger gebruik van het opzettelijk doden van mensen. Dat blijkt uit recent onderzoek aan de Universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland. Het ritueel offeren werd goedgepraat aan de hand van bovennatuurlijke vergoelijking.

Onderzoekers geloven dat sociale stratificatie een eerste vorm van geïnstitutionaliseerd leiderschap was dat vervolgens leidde tot het ontstaan van koninkrijken, monarchieën en politieke staten.

Verder toont het onderzoek aan dat religieuze rituelen een belangrijke rol speelden bij de evolutie van onze samenleving en de sociale hiërarchie. Het ritueel offeren van mensen heeft waarschijnlijk bijgedragen tot de ontwikkeling van kleine egalitaire samenlevingen naar een verdeelde maatschappij zoals wij ze kennen.