Spring naar de content

Closeread: dit vindt Mark Rutte van het referendum

De uitslag van het referendum biedt geen ruimte voor twijfel. Het nee-kamp wint, het ja-kamp verloor en het niet opdagen-kamp ook. Maar wat nu? Wat gaat de regering doen met de uitslag? En wat vond het uitvoerend bestuur van dit feestje van de democratie? Moet het referendum blijven zoals het nu is, of is aanpassing/afschaffing wenselijk?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Edwin van Sas

Belangrijke vragen die tijdens een gesprek van Tijs van den Brink met de minister-president (hier terug te kijken), afgelopen vrijdag, werden gesteld. De premier gaf tekst en uitleg.

TvdB: “U moet er wat mee, met die raad”
MP: “Zeker, dus wat ik zal doen is kijken wat zijn nou de argumenten die in het debat naar voren kwamen.”
Helder. Het nee betekent dat er serieus werk wordt gemaakt van de punten die in het debat zijn genoemd om tegen te stemmen. Tot zover volgen we u.

MP: “We hadden hiervoor de persconferentie, en toen vroegen verschillende van uw collega’s ‘Ja maar misschien speelt ook wel mee het vraagstuk van het lidmaatschap van de Europese Unie, of speelt ook wel mee de onvrede over Brussel. Ja, daar kan ik nu niet heel veel mee want op dat formuliertje stond ben je voor of tegen het associatieverdrag met de Oekraïne. En dáár heeft de overgrote meerderheid nee tegen gezegd.
Huh? Net zegt u dat u gaat kijken wat de argumenten zijn. Maar nu zegt u dat de argumenten niet ter zake doen? Wat is het precieze plan premier?

MP: “Dus ik ga nu echt kijken met mijn collega’s, Bert Koenders en anderen in het kabinet… Ja, we hebben gezegd ‘we gaan niet zonder meer ratificeren’. Tegelijkertijd: het is een raadplegend, geen correctief referendum, we willen wel bezien hoe we met die uitslag om kunnen gaan.”
Onze wetenschappelijke analyse van deze geheimtaal bracht vier codewoorden aan het licht: kluitje, riet, kastje en muur. Het onderlinge verband is onbekend.

12d0zm

TvdB: “Is het slecht voor de positie van Europa?”
MP: “Ik ga er niks over zeggen omdat het afbreuk doet aan het succes van het nee-kamp”.
Het woord 'omdat' impliceert dat er een reden of oorzakelijk verband. Wie de logica doorgrondt wint een communicatiefunctie bij het ministerie van Algemene Zaken.

TvdB: “Je kan ook zeggen: dit is een referendum geweest onder valse voorwendselen. Het ging ergens anders over, en dat moet je meenemen in de beoordeling. Heeft u dat nog overwogen?”.
MP: “Ik ben wat dat betreft toch maar vrij digitaal gaan kijken ‘wat stond er op het formuliertje’?”.
Bij beperkt analoog zicht kun je beter vrij digitaal kijken.

MP: “Daar stond op ‘bent u voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne? (-) Ja, wat er verder allemaal omheen… uh… Je zag wel een paar… in de discussie een paar onderwerpen die we net benoemden, onder andere, is het niet stiekem toetreding… zorgen bij dit associatieakkoord, die werden in het debat genoemd. Maar zover het in het debat inderdaad ook ging over de Europese Unie, of over bureaucratie, of over de effectiviteit, dan wordt het heel erg ingewikkeld want dat stond niet op het stembiljet.”
Conclusie, de MP erkent dat er bredere zorgen zijn dan het associatieverdrag, maar die gaat hij niet meewegen.

TvdB: “Meneer Koenders zei wel deze week op de radio: ‘Het ligt voor de hand dat we dat meewegen’”.
MP: “Uh… tuurlijk, je hebt een… brede opvatting te hebben over ‘wat is hier gebeurd’, maar voor zover het betreft de grieven, bezwaren, dan moeten we denk ik toch zoveel mogelijk kijken ‘wat is er nou in het publieke debat over gezegd?’. Niet proberen dat als kabinet te interpreteren, want wie zijn wij? Wij horen tot de verliezers, dus willen wij recht doen aan de winnaars, dan moeten we proberen zo goed mogelijk gewoon objectief vast te stellen wat de dominante onderwerpen waren in de discussie.”
Wie bent u, als de baas van het land, om iets te doen met de grieven van het volk? Als je niets met de vaststellingen doet, wat is dan het nut ervan om ze überhaupt vast te stellen?

TvdB: “Waarom wilt u daar (wat u van het referendum vond - EvS) niks over zeggen?”
MP: “Omdat ik vind dat, nu Nederland met zo’n grote meerderheid tegen heeft gestemd bij dit referendum, het fatsoenlijk is als ik probeer al mijn energie te richten om daar zo goed mogelijk mee om te gaan, en dat niet blurren, te verwarren met een discussie over wat vind je nou verder van het referendum en wat moet er aan die referendumwet veranderen. Dat is allemaal van later zorg.”

TvdB: “U denkt niet dat wij dat uit elkaar kunnen houden?”
Uitstekende vraag, TB
MP: “Dat denk ik wel, maar ik wil zelf voorkomen dat ik daar m’n energie op richt en niet op een antwoord formuleren op het nee-kamp.”
Wij, het volk, kunnen het wel scheiden, maar de MP niet. Die kan z’n aandacht maar op 1 ding tegelijk focussen. Ofzo.

Woensdag discussieert de Tweede Kamer over de uitslag van het Oekraïne-referendum.