Spring naar de content

Diversiteit in wijk heeft positieve invloed op tolerantie

Niet de werkelijke diversiteit in onze wijk staat in verband met onze mening over minderheden, maar wel hoe wij de diversiteit in onze buurt zelf beoordelen, suggereert een nieuwe studie. Wie denkt veel multiculturaliteit op straat te zien lopen, heeft er meer moeite mee dat te aanvaarden. Zeker als de wijk er op achteruit gaat.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: EOS Wetenschap

Onderzoekers van de Universiteit van Sheffield onderzochten hoe de houding van mensen tegenover minderheden samenhangt met de diversiteit in hun buurt, of hoe zij die diversiteit in hun buurt zien. Daarvoor ondervroegen de wetenschappers 1036 mensen in Leeds, Verenigd Koninkrijk en 1179 personen in Warschau, Polen.

De eigenlijke diversiteit in de buurt had weinig invloed, de beoordeling ervan wel. De hoeveelheid waargenomen diversiteit bleek namelijk negatief gerelateerd aan de houding van mensen tegenover etnische minderheden. Zij die denken dat hun buurt een grote multiculturaliteit kent, hebben er meer moeite mee etnische minderheden te aanvaarden. Zowel in Leeds als Warschau waren mensen meer bevooroordeeld over bepaalde bevolkingsgroepen wanneer ze hun wijk als meer divers beschouwden.

Maar hoe divers de buurt écht was speelde veel minder mee. Integendeel zelfs: mensen die in Leeds in een buurt woonden met een hoger aandeel aan gekleurde Britten bleken een gunstige blik te hebben op immigranten en vluchtelingen. De meest open inwoners van Leeds woonden in een etnisch diverse buurt, maar zagen dat zelf zo niet. De resultaten uit Warschau waren minder duidelijk. Wel bleek er enig bewijs dat bewoners van een vrij homogene buurt, maar met een gevoel van etnische diversiteit, minderheden het minst accepteren.

“Bewoners van multiculturele buurten in Leeds zijn, samen met mensen die alle dagen contact hebben met mensen van etnische minderheden in zowel Leeds als Warschau, meer tolerant tegenover hen,” zegt Aneta Piekut, onderzoekster aan de Universiteit van Sheffield. “Zij die hun buurt als divers ‘zien’, ongeacht of-ie werkelijk divers is of niet, zijn meer bevooroordeeld.”

Recente veranderingen in de wijk bleken ook een invloed te hebben op de blik van de bewoners. Mensen met de meeste vooroordelen tegenover minderheden waren niet enkel personen die een hoge diversiteit in hun buurt meenden te zien, maar ze leefden ook in buurten met een recente grote instroom aan minderheden, en/of in wijken die er in hun ogen op achteruit gingen, bijvoorbeeld door de bouw van sociale woningen.

De onderzoekers trekken geen grote conclusies uit hun onderzoek, wel gebruiken ze de studie, verschenen in het vakblad European Sociological Review, om ‘de discussie te beginnen over waarom mensen diversiteit anders bekijken’, aldus Piekut.

Onderwerpen