Spring naar de content

Een kijkje in de koker van revolutionair Elon Musk

Met het succesvol testen van zijn hyperloop bewijst Elon Musk wederom dat hij een man is die dingen gedaan krijgt. Als het concept commercieel uitgebaat wordt, is het in theorie mogelijk om binnen een half uur als een soort menselijke buizenpost van Amsterdam naar Berlijn te reizen. Een revolutionair concept, maar wellicht niet voor Musk zelf. Want het Tesla-concern heeft nog een aantal andere, minstens zo indrukwekkende ideeën op de tekentafels liggen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Paul Geraedts

De hoekstenen van zo’n beetje alle projecten uit de kokers van Musk en de zijnen zijn duurzaamheid en het gebruik van groene energie. Bij alles wat Musk probeert te verbeteren gaat hij uit van het feit dat de gangbare technologie verouderd en nodeloos vervuilend is. En dat levert interessante, gewaagde ontwerpen op die een hoog Da Vinci-gehalte hebben, maar keer op keer toch haalbaar blijken.

Een van die boeiende projecten is het ontwikkelen van een elektrisch vliegtuig. De luchtvaart in zijn huidige vorm zorgt voor enorm veel vervuiling, wanneer dat schoner wordt, scheelt dat enorm. Terwijl het plan nog weinig concrete vormen heeft (voor zover die officieel bekendgemaakt zijn) heeft Musk de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een dergelijk vliegtuig meerdere keren expliciet benoemd. De jet zou verticaal moeten gaan opstijgen en landen, en er zou al een ontwerp klaarliggen.

Maar de ambitie van Musk beperkt zich niet tot de aarde. Een beetje mega-entrepreneur houdt zich niet aan het devies ‘The Sky is the limit’ en zoekt naar middelen om de hemel te bestormen. SpaceX, een van de bedrijven onder zijn leiding, moet juist dat klaarspelen. Een wild plan is het koloniseren van mars, binnen elf á twaalf jaar moet zijn bedrijf het klaarspelen. Dat is meer dan de helft (25 jaar) korter dan experts denken dat minstens drie grote samenwerkende ruimtevaartnaties samen nodig hebben – mits zij hun politieke geschillen opzij zetten. 

Uiteraard kan Musk dat allemaal wel roepen, maar maakt hij op dit gebied ook daadwerkelijk vordering? Daar lijkt het wel op. De grootste kostenpost binnen de ruimtevaart zit hem in de kosten van de raketten, die vooralsnog na de lancering snel opraken en afgeworpen worden om te verbranden in de dampkring.

Maar op 8 april van dit jaar speelde SpaceX iets klaar dat voorheen nog niet vertoond was. Het bedrijf slaagde erin een raket veilig te laten landen op een onbemand schip in de oceaan, waardoor het ruimtevaartuig weer hergebruikt kan worden. Een dergelijke techniek maakt ruimtereizen ontzettend veel goedkoper en dus bereikbaarder. Mars is echter nog steeds heel ver weg.

Of Musk dus over iets meer dan een decennium daadwerkelijk de Rode Planeet bereikt? De toekomst zal het uitwijzen, aan ambitie ligt het in ieder geval niet.

Onderwerpen