Spring naar de content

Factcheck: secularisering weerhoudt jongeren van ramadan

In een voorbeschouwing op de ramadan wordt volgens RTL Nieuws ‘algemeen aangenomen dat er onder moslims een zekere secularisering’ gaande is. De jongste generatie moslims (tussen de 15 en 25 jaar) zou deze ramadan niet zo fanatiek vasten als hun ouders en grootouders.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Jessy de Cooker

Tijdens de ramadan – de negende maand van het islamitische jaar – vasten wereldwijd miljoenen moslims om hun ziel te reinigen. Tijdens deze vastenperiode mogen moslims niet eten, drinken, roken en vrijen. Alleen na zonsondergang en voor zonsopkomst mag er gegeten en gedronken worden.

Maar hoeveel moslims zijn er precies in Nederland? Volgens de laatste schatting van het CBS zou 4,9 procent van de Nederlanders boven de 18 jaar zich als moslim beschouwen. Dat zou betekenen dat ongeveer 660.000 volwassen Nederlanders moslim zijn. Het CBS heeft deze schattingen gemaakt op basis van de Enquête Beroepsbevolking. Flip van Dyke, die al jaren onderzoek doet naar migratiecijfers en geregeld bij EenVandaag te zien is, beargumenteerde aan de hand deze CBS-cijfers dat er nog eens 274.000 Nederlandse jongeren onder de 18 zich zien als moslim. Hij nam het percentage van de onderzoeksgroep 18-25 jaar (8 procent) als uitgangspunt voor het onderverdelen van de 3,4 miljoen Nederlanders onder de 18. Er zijn dus ongeveer 934.000 moslims in ons land.

Nu zou er volgens RTL Nieuws sprake zijn van een secularisering (de afname van de invloed van godsdienst in de privésfeer) onder moslimjongeren tussen de 15 en 25 jaar. Dat zou uiteindelijk uitmonden in het feit dat ze niet met de ramadan zouden meedoen. Maar is dat wel zo? Wat zeggen de cijfers over een fenomeen dat volgens RTL Nieuws ‘algemeen wordt aangenomen’? Volgens onderzoek van het CBS is er juist meer interesse en betrokkenheid onder deze jongerengroep in vergelijking met alle andere leeftijdsgroepen boven hen. In het onderzoek Religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen, 2010–2014 is te lezen dat 9 procent van alle Nederlandse jongeren onder de 18 zich religieus betrokken voelt tot de islam. Bij de groep van 18 tot 25 jaar is dat een percentage van 8 procent van alle Nederlanders uit diezelfde leeftijdsklasse.

Fanatiek
Op basis van dezelfde cijfers kun je concluderen dat onder de jonge moslims amper sprake is van die secularisering waar RTL Nieuws het over heeft. Zij zijn door de jaren heen meer betrokken geraakt bij het geloof (de jongeren tussen 18 en 25 jaar: 7 naar 8 procent) of zijn net zo betrokken gebleven (jongeren tussen 15 en 18 jaar: 9 procent). Het is opvallend te zien dat de groep Nederlanders tussen de 15 en 18 jaar uit alle leeftijdsgroepen juist het meest betrokken is bij de islam. Alleen blijft het buiten deze cijfers niet vast te stellen hoeveel van deze betrokken jongeren tussen de 15 en 25 jaar wel of niet vasten tijdens de ramadan.

Onderwerpen