Spring naar de content

Waarom minister Hennis vrouwen dienstplichtig wil maken

Het kan zomaar zijn dat in de Kaderwet dienstplicht het woord ‘hij’ binnenkort vervangen wordt door ‘degene’. Het kabinet wil dat vrouwen ook dienstplichtig worden. Want, bij de gelijkwaardige plaats in de samenleving dienen vrouwen niet alleen gelijke rechten, maar ook gelijke plichten te hebben, schrijft het kabinet.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Jana Simmelink

Afgelopen zondag publiceerde de overheid een verklaring van het wetsvoorstel. Naar aanleiding van een verzoek van Tweede Kamerleden Eijsink (PvdA) en Hachchi (D66) heeft minister van Defensie Hennis onderzocht of de mogelijkheid er is om vrouwen ook dienstplichtig te maken. En die mogelijkheid is er. Vrouwen zullen, als het aan het kabinet ligt, op hun zeventiende verjaardag net als hun mannelijke leeftijdgenoten een brief door de bus krijgen waar in staat dat zij tot hun 35ste dienstplichtig zijn.

Vrouwen werden uitgesloten van dienstplicht ‘gezien hun achterstand op de arbeidsmarkt’. Hier is verandering in gekomen. “Vrouwen zijn volgens de minister in vergelijking met twintig jaar geleden vrijwel even hoog opgeleid als mannen. En Defensie heeft juist hoogopgeleide specialisten nodig,” stelt het kabinet.

De dienstplicht als mijlpaal in de emancipatie van de vrouw. Of de vrouw inmiddels een zo goed als gelijkwaardige plaats (ten opzichte van de man) in de samenleving heeft verworven? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vrouwen tussen de 30-40 jaar meestal hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdgenoten. Toch verdient de vrouw gemiddeld 19 procent minder dan de man, en zijn ze nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek. Uit een onderzoek van Atria, een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, van dit jaar blijkt dat 28 procent van de gemeenteraadsleden vrouw is, in de Tweede Kamer ligt het aantal vrouwen op 38 procent.

Grote gevolgen zal de wet voorlopig niet hebben: de dienstplicht werd in 1997 opgeschort. Eerder gaf Rijksoverheid al aan geen reden te hebben de opschorting van dienstplicht te beëindigen.