Spring naar de content

Waarom bier in een feestcafé beter smaakt (als je van de muziek houdt)

Of we iets lekker vinden of niet, wordt door heel wat factoren bepaald. Niet alleen de smaak, maar ook de geur, het mondgevoel, de temperatuur en het uitzicht hebben een invloed. Nieuw onderzoek stelt dat ook muziek een rol speelt in hoe iets proeft.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: EOS Wetenschap

Onderzoekers uit Nederland, België en Engeland zijn nagegaan welke invloed muziek heeft op de smaakbeoordeling van bier. Hiervoor werden 340 vrijwilligers onderworpen aan een smaaktest. De deelnemers proefden tweemaal hetzelfde bier, maar met andere muziek. Een aparte groep beoordeelde het bier zonder muziek.

De deelnemers wisten niet dat ze tweemaal hetzelfde bier proefden. Op een puntenschaal dienden ze aan te geven hoe zoet, bitter of zuur het bier volgens hen smaakte. Er werd hen ook gevraagd of het bier volgens hen veel of weinig alcohol bevatte. De smaaktesten werden afgenomen in een neutrale omgeving met zo weinig mogelijk beïnvloedende factoren.

Zoeter
Wanneer deelnemers tijdens het proeven van het bier luisterden naar muziek met hoge tonen (vrolijke muziek die ze aangenaam vonden) smaakte het bier zoeter dan wanneer ze luisterden naar muziek met scherpe tonen of veel bastonen. De muziek met zware bastonen maakte dat de deelnemers het alcoholpercentage hoger inschatten en het bier bitterder vonden.

Het horen van vrolijke muziek maakt dat bier zoeter smaakt. In een ander experiment met chocolade-ijs kwam men tot dezelfde conclusie. Het ijs smaakte zoeter wanneer de deelnemers luisterden naar aangename muziek.

Volgens de onderzoekers is de verklaring dat er een interactie is tussen de positieve gevoelens die ontstaan door het horen van vrolijke, aangename muziek en de smaakgewaarwording in de hersenen. Hersenonderzoek tijdens dergelijke experimenten is echter nodig om dit te kunnen aantonen.

Factoren
In welke mate de resultaten ook bruikbaar zijn in ons dagelijks leven blijft een vraagteken. Er zijn zoveel factoren die een invloed hebben op de smaakbeleving dat het niet duidelijk is in welke mate muziek het verschil kan maken. Voor restauranthouders kan het als muziek in de oren klinken. Het biedt mogelijkheden om de smaaksensatie tijdens een etentje te vergroten. In plaats van rijstpap met bruine suiker staat binnenkort rijstpap met een vleugje vrolijke muziek op de kaart.

Smaakgewaarwording is heel complex en wordt door tal van factoren bepaald. Muziek is allicht een nieuw element dat we kunnen toevoegen aan de lijst.

Onderwerpen