Spring naar de content

Ook de politieke voertaal Engels wordt nu bedreigd

De uitslag van het Brexit-referendum heeft niet alleen tot gevolg dat de Britten de Europese Unie verlaten, ook de Engelse taal zou weleens zijn status van officiële werktaal binnen het Europese Parlement kunnen verliezen. Waar velen de Brexit als betreurenswaardig beschouwen, zijn er ook politici die positieve kanten zien. Jean-Luc Mélenchon, leider van Parti de Gauche, ziet zijn kans schoon om het Frans weer tot dé officiële taal binnen de EU te verheffen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Door Postma

De reactie van Mélenchon en andere Franse politici die pleiten voor het Frans als dominante taal is niet geheel verrassend. Tot 1995 voerde het Frans nog de boventoon in perszaal van de Europese Commissie en dat de Fransen zeer gehecht zijn aan hun eigen taal moge inmiddels wel duidelijk zijn. Toen na het toetreden van Oost-Europese landen tot de EU (waarvan de meeste de Franse taal niet beheersen), er meer Engels gesproken werd, waren veel Franse ambtenaren bang dat daarmee ook het Franse gedachtegoed verloren zou gaan.

Elk land binnen de Europese Unie mag één officiële taal opgeven, zo legde Danuta Hübner (hoofd van de Europese Parlement Constitutionele Zaken Commissie) uit. Omdat het Verenigd Koninkrijk het enige land is dat Engels heeft opgegeven, zou de taal verdwijnen. Volgens Hübner is de enige mogelijkheid om het Engels binnen de EU te houden, dat alle landen unaniem stemmen om het taalregelement te veranderen.

Wat willen de andere landen?
Dat daar niet unaniem voor gestemd gaat worden is duidelijk door de reacties vanuit de Franse politiek. Maar ook de president van Toscane, Eugenio Giani, ziet dat waarschijnlijk niet zo zitten, sterker nog: hij vindt dat het Italiaans de officiële taal moet worden. Met Italiaans als vijfde taal van de wereld zou het volgens Giani tijd zijn om hiermee het Italiaanse culturele erfgoed te verdedigen.

Ook de Duitsers zien het wel zitten dat hun taal na het vertrek van de Engelsen versterkt wordt binnen de Europese Unie. De vereniging Deutsche Sprachwelt pleit er voor dat alle publicaties in het Duits beschikbaar moeten komen daar het Duits in vier EU landen (Duitsland, Oostenrijk, België, Luxenburg) een officiële taal is en het Engels nu nog slechts in twee landen (Ierland en Malta).

Nederlandse politici maken geen dergelijke claims en zijn prima in staat in het Engels te communiceren. Onze Taal houdt een poll of het Engels moet verdwijnen als dé contacttaal binnen de EU. Vooralsnog heeft een meerderheid tegen het verdwijnen gestemd.