Spring naar de content

Is het medisch beroepsgeheim nu wel of niet afgeschaft?

Terwijl de afgelopen week een wet aangenomen werd die heel veel stof deed opwaaien, werd er op medisch gebied nog een wetswijziging doorgevoerd. Om fraude te voorkomen, is het voor zorgverzekeraars voortaan toegestaan om zonder toestemming uw medisch dossier in te zien.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: De Redactie

En het klinkt allemaal zeer ernstig. De Correspondent noemde het 'het afschaffen van het beroepsgeheim'. Maar is dat wel zo? In de dagen daarna lijkt daar toch wel een redelijke nuance in te vinden. Als in: met het beroepsgeheim ging het al tijden slecht.

De wet in het kort: bij enige verdenking van fraude mogen zorgverzekeraars dus zonder dat te vertellen in uw medische geschiedenis kijken. Vervolgens moet dit binnen drie maanden gemeld worden aan de cliënt. Los van het (terechte) feit of hiermee nou echt zoveel fraude tegengegaan wordt, volgens VICE gaat het zelfs om een verspilling 0,002 procent van het totale zorgbudget - nogal nihil dus - is het ook maar de vraag in hoeverre dit verder gaat dan de bevoegdheden die er al waren.

Want verzekeraars hadden al jaren de mogelijkheid om bij een vermoeden van fraude in de patiëntgegevens van een cliënt te kijken. In uiterste gevallen weliswaar, maar toch. Een belangrijk verschil is dat dit niet kan bij iemand met een zogenoemde restitutiepolis, waarbij de vrije zorgkeuze centraal staat. Wanneer de verzekeraar in kwestie de gegevens dan in wil zien, kan dit mogelijk niet omdat de zorgverlener (vrij gekozen dus) mogelijk geen contract met de verzekeraar heeft afgesloten.

Ongeveer een kwart van alle zorgverzekeringspolissen betrof het vorig jaar deze restitutiepolis, en laat daar nou juist de (enige) verandering in te zien zijn. Door deze wet, die overigens nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moet worden, moeten ook de cliënten met restitutiepolissen hun patiëntgegevens door zorgverzekeraars laten inzien. Dit gebeurt dan door een medisch adviseur die in dienst is van de verzekeraar.

Misschien een wat ingewikkeld verhaal, maar de bottom line is de volgende: het was voor zorgverzekeraars al jaren mogelijk om uw gegevens in te zien bij vermoeden van fraude, dit wordt nu 'slechts' uitgebreid naar alle verzekerden. Het medisch beroepsgeheim is daarmee dus niet afgeschaft, maar is al jaren tanende.

Onderwerpen