Spring naar de content

Haïti: doneer NIET aan het Amerikaanse Rode Kruis

De orkaan Matthew die vorige week dinsdag over Haïti raasde heeft aan meer dan duizend mensen het leven gekost. Huizen zijn verwoest en door vervuild drinkwater is er een cholera-uitbraak. Zeker 350 duizend mensen hebben hulp nodig, maar de Haïtianen verzoeken niet te doneren aan het Amerikaanse Rode Kruis (ARC).

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Door Postma

Na de vorige grote aardbeving in Haïti in 2010 haalde het Amerikaanse Rode Kruis bijna een half biljoen dollar op, maar uit een rapport van ProPublica uit 2015 bleek dat het ARC een groot deel van haar beloftes niet nakwam. Het ARC zei dat 91 procent van het geld daadwerkelijk aan hulp in Haïti besteed zou worden, maar volgens ProPublica ging een kwart naar het Rode Kruis zelf. Een van de doelen van het ARC was om ruim 130 duizend huizen te bouwen, maar er zouden er maar zes gebouwd zijn. Volgens de Amerikaanse hulporganisatie is het rapport niet correct, het zou ontbreken aan context. De organisatie zegt dat door hun hulp de situatie in Haïti wel degelijk beter is geworden, maar waar het geld precies heengegaan is willen ze niet zeggen.

De Nederlandse tak van het Rode Kruis verklaarde naar aanleiding van het rapport de details van het ARC niet te kennen. Het hoofd internationale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis, Juriaan Lahr, liet weten ‘ervan overtuigd te zijn dat wij de gelden zo efficiënt en effectief als mogelijk hebben besteed’.

Dat de Haïtianen geen vertrouwen meer hebben in het ARC is niet zo raar, via Twitter en andere media wordt zelfs nadrukkelijk gevraagd om niet aan het ARC te doneren. Het zou beter zijn om aan Haïtiaanse hulporganisaties te doneren.


Het ARC roept naar aanleiding van de orkaan Matthew opnieuw op om geld te geven voor hulp in Haïti. Laten we hopen dat het goed besteed wordt.