Spring naar de content

Jongens lezen minder én onzorgvuldiger dan meisjes

Twee grootschalige onderzoeken naar het leesgedrag van Britse kinderen wijzen uit dat jongens een stuk minder en onzorgvuldiger lezen dan meisjes. De verklaring werd voorheen vooral gezocht in de keuzes die kinderen maken. Jongens lezen liever op internet en non-fictie in bladen, maar uit de laatste onderzoeken blijkt dat jongens ook deze teksten minder goed lezen dan meisjes.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Door Postma

Keith Topping, professor aan de Universiteit van Dundee, leidde twee onderzoeken naar het leesgedrag van kinderen tussen de vijf en achttien jaar. Voor het jaarlijkse What Kids Are Reading onderzoek werden data verzameld over het leesgedrag en tekstbegrip van ruim 725 duizend kinderen op meer dan 3 duizend scholen. Bij de andere studie werd gekeken naar het tekstbegrip van ruim 150 duizend kinderen en onderscheid gemaakt in geprefereerde boeken, fictie en non-fictie.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Conclusies
De conclusies die uit de twee onderzoeken getrokken kunnen worden zijn volgens Topping zorgwekkend. Jongens lezen minder, maar ze doen dat ook minder nauwkeurig en slaan veel stukken over. “Veel mensen zeggen dat het verschil komt doordat jongens minder graag fictie lezen. Maar we hebben naar zowel fictie als non-fictie gekeken en hierbij bleek dat jongens – die inderdaad vaker de voorkeur geven aan non-fictie – ook non-fictie minder goed lezen dan meisjes.”

Wat voor Topping nog een mysterie is, is dat uit zijn onderzoeken blijkt dat de sociaaleconomische status weinig invloed heeft op het leesniveau. Volgens de professor moet er meer aandacht besteed worden aan de leeskeuze van jonge lezers. Het zou tot een betere focus leiden wanneer leraren en bibliothecarissen boeken die uitdagen suggereren op basis van wat het kind interessant vindt.

De situatie in Nederland
Uit de cijfers van Stichting Lezen (de Nederlandse stichting die onderzoek doet naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie) blijkt dat ook in Nederland meisjes ‘leesvaardiger’ zijn dan jongens. De sociaaleconomische achtergrond is volgens de leesmonitor wel van grote invloed op het leesniveau.

De leesvoorkeuren van de Nederlandse jeugd laten hetzelfde patroon zien als bij Britse kinderen. Jongens zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in informatieve teksten en meisjes lezen meer fictie, een trend die ook bij volwassenen zichtbaar is. Vanaf de leeftijd van zestien halen mannen vrouwen juist weer in wat betreft leesvaardigheid, wat opmerkelijk is gezien de voorsprong die meisjes op jongere leeftijd hebben. Volgens Stichting Lezen is het dan ook niet uitgesloten dat het beeld onder volwassenen in de toekomst verandert.

Foto: Flickr

Onderwerpen