Spring naar de content

Deze karaktereigenschappen voorspellen welvaart

Meer welvaart in het leven wil iedereen wel, maar wat zijn de karaktereigenschappen om dat mee te bewerkstelligen? De literatuur suggereert dat een extravert en stabiel karakter tot een gelukkig(er) leven leidt, volgens recent onderzoek is deze informatie onvolledig en zijn er meer persoonlijkheidskenmerken die het welzijn ten goede komen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Door Postma

Om te bepalen welke aspecten gelukkig maken, stelde de onderzoekers op basis van drie prominente modellen een lijst samen met elf dimensies van welzijn.

 1. High positive emotions (frequent en intensief een positief humeur en emoties ervaren).
 2. Low negative emotions (weinig en niet intensief een negatief humeur en emoties ervaren).
 3. Life satisfaction (een positieve subjectieve evaluatie van het leven, met behulp van alle informatie die de persoon relevant acht).
 4. Autonomy (onafhankelijk zijn en sociale druk kunnen weerstaan).
 5. Environmental mastery (de mogelijkheid hebben om de omgeving aan te passen naar eigen wensen en behoeften).
 6. Personal growth (in ontwikkeling blijven).
 7. Positive relations (warme en vertrouwde relaties hebben).
 8. Self-acceptance (een positief zelfbeeld hebben).
 9. Purpose and meaning in life (een gevoel van richting in je leven hebben).
 10. Engagement in life (betrokken en geïnteresseerd in de maatschappij).
 11. Accomplishment (vooruitgang bereiken en competent voelen).

De meeste onderzoeken naar de link tussen persoonlijkheid en een gelukkig leven baseren zich op de ‘Big Five’ aan persoonlijkheden; extraversie, altruïsme, openheid, consciëntieusheid en neuroticisme. Voor het onderzoek onder leiding van Jessie Sun werd bij de analyse van ruim 700 participanten gebruik gemaakt van een nieuw model dat de vijf persoonlijkheidsdimensies elk opsplitst in twee aspecten. Van de tien aspecten bleken er vijf sterk gelieerd aan welzijn, twee tot op zekere hoogte en drie in het geheel niet.

Deze vijf karaktereigenschappen bleken afzonderlijk van elkaar te leiden tot meerdere aspecten van een gelukzalig leven:

 1. Enthusiasm. Als mensen in hoge mate enthousiast zijn voorspelt dat alle aspecten die gelukkig maken, met uitzondering van autonomie.
 2. Low withdrawal. Voor mensen zich niet snel terugtrekken wordt voorspelt dat zij hoger scoren op de geluksaspecten, behalve engagement.
 3. Industriousness. Ijverigheid en bedrijvigheid wordt geassocieerd met alle aspecten van een gelukkig leven.
 4. Compassion. Erbarmelijke mensen tonen meer gevoel voor anderen wat ook voorspelt dat zij zelf een gelukkig zijn.
 5. Intellectual curiosity. Een grote intellectuele nieuwsgierigheid verhoogt de kans op dimensies van welzijn, maar is geen indicator voor emotioneel welzijn zoals positieve ontwikkelingen en zoals positieve emoties en tevredenheid met het leven.

Iemand die hoog scoort op één (of meer) van deze eigenschappen, is volgens de onderzoekers ‘probabilistically more likely to have high well-being across multiple aspects of your life’. Goed nieuws, ook als u niet zo emotioneel stabiel en extravert bent, maar wel in hoge mate enthousiast over deze analyse voorspelt dat een gelukkig leven.