Spring naar de content

Terugkijken: de kanttekeningen bij die ‘gezonde en veilige’ kunstgrasvelden

In Zembla stellen hoogleraren toxicologie dat zij hun eigen kleinkinderen niet op kunstgrasvelden met rubberkorrels zouden laten spelen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door De Redactie

Vorig jaar plaatste Zembla ernstige vraagtekens bij de vermeende veiligheid van verpulverde autobanden (waar lood, enzeem, zink, olie en kankerverwekkende PAK’s in zijn aangetroffen) op grasvelden. Desalniettemin stelde het RIVM, in opdracht van de overheid, dat spelen op deze rubberkorrels ‘gezond en veilig’ zou zijn. In een vervolg-aflevering blijkt die door vele media overgenomen stelligheid wel erg voorbarig, getuige de afwezigheid van nuance van het RIVM in de officiële bekendmaking van de conclusie.

Toxicologen die menen meer te weten dan er is verwerkt in het onderzoek van het RIVM, impliceren in Zembla dat het onderzoek tekortschiet op een aantal punten. Zo had het completer kunnen zijn, met meer aandacht voor consequenties. Het is snel en goed uitgevoerd, op last van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar nog altijd een spoedopdracht. Bovendien bestond er een risicofactor voor de kindveiligheid die niet verwerkt is in de resultaten, zo stelt hoogleraar toxicologie Martin van den Berg. Els van Schie, directeur van het RIVM, beweert voor de camera’s: ‘Ik kan niet garanderen dat het zo (veilig – red.) is.’

Een onderzoeksinstituut dat aanspoort te blijven sporten op de velden, hoogleraren die het hun eigen kleinkinderen afraden: ligt de waarheid in het midden?

Onderwerpen