Spring naar de content

Dit zegt uw profielfoto over uw persoonlijkheid

Hoe vaak iemand zijn of haar profielafbeelding op Twitter of Facebook verandert en of het een echte foto of een zogeheten avatar is, zegt veel over iemands persoonlijkheid. De link tussen de persoonlijkheid en zelfpresentatie op deze social media is echter het tegenovergestelde van wat werd verwacht.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Door Postma

Uit de antwoorden op de volgende twee vragen blijkt volgens onderzoekers aan de Universiteit van Warwick of iemand een introvert dan wel extravert karakter heeft:

  1. Hoe vaak verandert u uw profielfoto op Facebook? A) Eén keer peer jaar of minder, b) meerdere keren per jaar, of c) minstens één keer per maand.
  2. Toont uw Twitterprofiel a) een foto van uzelf of b) een avatar?

Is uw antwoord op de eerste vraag één keer per jaar of minder? Het is waarschijnlijker dat u een extravert persoon bent, dan wanneer u regelmatig uw profielfoto vervangt. En maakt u op Twitter gebruik van een avatar? Dan duidt dat volgens de onderzoekers ook op extraversie.

Dat introverte mensen hun Facebookfoto frequenter veranderen en vaker een echte profielfoto plaatsen op Twitter is het tegenovergestelde van wat de onderzoekers voorspelden. Zij hadden juist de hypothese dat extraverte personen hun profielfoto meer up-to-date zouden houden. Die werd gebaseerd op de aanname dat deze mensen door hun sociale en naar buiten tredende karakter meer geneigd zijn hun profiel representatief te houden. Verwacht werd dat introverte mensen sneller een avatar zouden gebruiken, omdat zij de aandacht liever van zichzelf af zouden willen leiden.

Big Five

Aan het onderzoek deden alleen mensen mee met zowel een actief Facebook- als Twitteraccount. De participanten vulden een online-vragenlijst in over hun activiteiten op deze media. De persoonlijkheidskenmerken werden gemeten met de Five-Factor Personality Inventory. Dat is een veelgebruikte methode waarmee een persoonlijkheidsprofiel bepaald kan worden. Deze onderzoeksmethode is gericht op persoonlijkheidskenmerken als extraversie, servicegerichtheid, zorgvuldigheid emotionele stabiliteit en openheid ten opzichte van nieuwe ervaringen.

Een mogelijke verklaring voor de resultaten wordt gezocht in eerder onderzoek. Dat wijst namelijk uit dat introverte mensen zich veilig voelen bij het communiceren via platforms online. Zij zouden daardoor meer tijd en energie steken in het bijhouden van hun profielen op de sociale media.

Met het nieuwe onderzoek uit Warwick in ons achterhoofd  is extraversie als een van de vijf persoonlijkheidsdimensies wellicht niet zo eenduidig meer. Wie zich offline richt op de innerlijke beleving, is online misschien wel heel extravert.