Spring naar de content
bron: Julius Schnorr von Carolsfeld

De Heere God pikt dat gendergedonder niet langer

Ik ben een trouw lezer van het Reformatorisch Dagblad. Het is een degelijke courant, zonder slap geouwehoer over sport, de treurbuis en het Mediapark, dat ondermaanse Gehenna dat ook wat mij betreft onmiddellijk vernietigd mag worden met zwavel en vuur.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Arthur van Amerongen

Deze week las ik een schitterende hoofdredactionele donderpreek over de genderhysterie die Nederland in een wurggreep houdt. De aanleiding was de programmeur van Google die ontslagen werd nadat hij een interne memo schreef over het personeelsbeleid van zijn werkgever. James Damore stelde dat er minder vrouwen in technologiebedrijven werken, omdat ze nu eenmaal anders zijn. Vrouwen staan meer open voor gevoelens en schoonheid, geven meer om mensen dan om dingen, zijn aardiger, werken beter samen, zijn minder assertief, minder eerzuchtig, enzovoort.

Niks nieuws onder de zon natuurlijk, want iedereen weet dat al, los van een zooitje fopacademicae dat deze week notabene in hun lijfblad de volle laag kreeg van een echte wetenschapster, Angela Crott.

Koren op de molen van het RD natuurlijk, dat meteen een reformatorische draai aan de brede maatschappelijk discussie gaf.

“Hopelijk is het nut van deze discussie dat duidelijk wordt dat mannen en vrouwen niet alleen van elkaar verschillen onder hun kleding. Een kleine groep smaakmakers heeft echter de diepgewortelde drang om het verschil uit te wissen wat God in de schepping heeft gelegd. Die opvatting heeft niets te maken met religieuze onderwaardering van vrouwen. Integendeel: de kerkvader Augustinus bewonderde zijn moeder als „een tere vrouw, maar mannelijk door haar geloofsovertuiging” (Belijdenissen, boek 9, 4). En wees eerlijk, wie het lijstje typisch vrouwelijke eigenschappen van Damore doorleest, zou verlangen naar zo’n werkgever (v). Wie deze scheppingsdiversiteit wil afschaffen, doet zichzelf dus tekort.

Redacteuren die uit de losse pols Augustinus citeren: waar vind je ze nog? Enfin, de Apeldoornse redactieburelen van het RD werden bijkans gesloopt door een meute krankzinnige social justice warriors. De keurige mannenbroeders van de stichtelijke courant werden uitgemaakt voor racisten, fascisten, seksisten, islamofoben en slavendrijvers: het bekende riedeltje der MAVO-3-meisjes.

Echter: wanneer een mohammedaan van DENK of het Rotterdamse NIDA (het bastaardkind van Hamas) zou roepen dat man en vrouw totaal verschillend zijn geschapen door de Heer Allah, met alle gevolgen van dien, dan roepen diezelfde SJW’ers, onder aanvoering van Anne Fleur Dekker: “Wat kunnen wij toch veel leren van de muzelmannen. De profeet Mohammed was de eerste feminist! De wereld is plat en bestaat 6000 jaar!”

Als je vervolgens Soera 16, vers 58-59 aan AFD voorlegt (‘En wanneer aan één hunner (de geboorte) van een meisje wordt gemeld, verduistert zijn gezicht en hij is vol toorn. Hij verbergt zich voor het volk vanwege het slechte nieuws dat hem is aangekondigd; zal hij haar in weerwil van schande behouden of haar in het stof begraven? Voorwaar, slecht is hetgeen zij besluiten’), zal zij roepen: dat is bewust verkeerd vertaald uit de Heilige Qur’an!

Diezelfde SJW’ers roepen altijd in koor dat de SGP veel erger is dan de islam (in hun ogen de beste uitvinding sinds het gesneden witbrood). Dat zal allemaal wel, maar ik lees nooit over roedels knullen uit Staphorst of de Alblasserwaard die ouwe blinde joodse vrouwtjes bij de pinautomaat overvallen. En bij de pisbak zijn ze tijdens hun dagje uit naar de Landbouw RAI in Sodom & Gomorra eerder het slachtoffer dan de dader, qua potenrammerij. Schaamteloos steuntrekken wordt in SGP-kringen ook niet echt gewaardeerd. De Bijbel is duidelijk over het feit dat luiheid een zonde is, omdat de Heer de mens aangesteld heeft om te werken. “Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs ” (Spreuken 6:6).

De lezer denkt nu wellicht dat mannenbroeder Van Amerongen helemaal van Lotje is getikt, met zijn schaamteloze liefdesverklaring aan het Reformatorisch Dagblad. Niets is minder waar, vrienden. Twee flinke incidenten bekoelden mijn liefde voor het RD en de zwartekousenkerk. Zo las ik in ooit in het literair supplement van het Reformatorisch Dagblad dat de herdrukken van het beroemde jongensboek De Kameleon dusdanig waren gemoderniseerd dat er tegenwoordig niet alleen grove taal in staat, maar ook vloeken.

De verontruste redacteur schreef dat woorden als ‘shit’ en ‘volvreten’ de nieuwe boekjes ontsieren en stelde vast dat de kerkgang is afgeschaft en vloeken kennelijk als ‘vernieuwend’ worden gezien. Tot overmaat van ramp waren er in het Friese dorp waar de Klinkhamers wonen plotseling drugverslaafden gesignaleerd en in het zestigste deel duiken er zelfs actievoerders voor het milieu op. Bovendien is moeder Klinkhamer via het arbeidsbureau aan een baan gekomen.

De redacteur van het Reformatorisch Dagblad concludeerde uiteindelijk dat de boeken uit de Kameleonserie niet meer in de categorie ‘Dat is wel vertrouwd’ kunnen worden ondergebracht en plaatste de reeks op de zwarte lijst. Een bolwerk van de Nederlandse jeugdliteratuur is gezwicht voor de tijdgeest, aldus de scribent. Ik heb toen op hoge poten een laaiende brief gestuurd aan de literatuurredacteur van het RD, waarin onder meer stond: ‘blijf met je godverdommense poten van mijn jongens van de Kamelon af, vrome kloot’.

Het tweede incident was nog gruwelijker. Mijn ouders (dat hun herinnering tot een zegen mag zijn) hadden ooit in het verre Ede een kostganger. Hij heette Arnold, studeerde aan de gereformeerde sociale academie en was redacteur van Daniel, het orgaan der jongelingenvereniging der SGP. Hij kwam uit Ridderkerk en leek sprekend op Balkenende: zelfde bril, zelfde bloempotkapsel. Een vrome kloot dus. Ik was het huis al uit en Arnold bewoonde mijn jongenskamer.

Het rook daar naar goedkope aftershave – Russisch leder – zweetsokken en geronnen zaad. Ik vertrouwde hem voor geen cent en ben eens in mijn voormalige bureau gaan snuffelen. Nou, dat wil de lezer niet weten: bomvol vunzige porno! Bovendien bewaarde hij alle proppen Kleenex waarin hij zijn zaad spoot in mijn oude kastje! Later is hij directeur geworden van een reformatorisch bejaardenhuis. Eind goed, al goed.

Volledigheidshalve moet ik afsluiten met een quote van de apostel Paulus, een notoire mysogyne antisemiet die nog meer kasthomo was dan David en Jonathan bij elkaar. De vrouwonvriendelijke preek van Paulus in 1 Timothëus 2 kan zo in de zakkoran van AFD. Samengevat staat er: woman is the nigger of the world.

Enfin, wat de genderhysterie en de zwartekousenkerk betreft: wij herinneren ons allemaal nog toen Maarten ‘t Hart als als Maartje (op pumps en in kokerrok) naar het Boekenbal kwam getrippeld. Geen kwaad woord in het RD over de genderfluïde escapade van Neerlands (samen met Jan Wolkers) bekendste zwartenkousentelg.

Het RD dacht natuurlijk: de Heere God der Heirscharen rekent wel met Maartje af op de Dag des Oordeels. Die bescheidenheid siert het Reformatorisch Dagblad. De mens wikt en God beschikt. Hij schiep man en vrouw en als er sprake was van 63 genders in het Paradijs, had dat heus wel in de Bijbel gestaan.