Spring naar de content
bron: ANP/Bart Maat

Extreem weer, mildere gevolgen (vooralsnog)

Een huiveringwekkend onderzoek deed Nederland verslikken tijdens het ontbijt. Het dodental van weerrampen zou tegen het eind van deze eeuw namelijk aan liefst 150.000 mensen het leven kosten, maar we moeten voorlopig niet vrezen. Het weer is de laatste decennia extremer geworden, maar de gevolgen ervan zijn ook steeds milder. 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Jessy de Cooker
Beeld:

Het onderzoek van het Joint Research Centre – een door de Europese Commissie gesteund team – in The Lancet Planetary Health journal werd deze veel veelvuldig in de media aangehaald. Het dodenaantal van weerrampen in Europa kan tegen het eind van de eeuw fors zijn toegenomen.

152.000

Volgens schattingen van het onderzoeksteam zullen er jaarlijks gemiddeld 152.000 Europeanen kunnen sterven door de uitwassen van extreem weer. Deze schatting ligt liefst 50 keer hoger dan het aantal slachtoffers door natuurrampen in de vergelijkingsperiode tussen 1981 en 2010. De schrik over het onderzoek verdween toen we een andere rapportages lazen.

Namelijk, als je uitzoomt en naar de cijfers van de afgelopen jaren kijkt is het aantal slachtoffers van natuurrampen juist sterk teruggelopen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse wetenschapper Indur M. Goklany, een voormalig lid van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Goklany doet in naam van het IPCC onderzoek naar klimaatverandering.

Het toename van het aantal natuurrampen 1900-2010. Beeld:

Meer rampen, minder doden

In 2011 publiceert hij een lijvig rapport over het aantal natuurrampen en het aantal slachtoffers wereldwijd tussen 1900 en 2010. Uit zijn onderzoek blijkt dat het aantal natuurrampen gestegen is. Hij houdt wel een slag om de arm, want in de eerste helft van de twintigste eeuw wordt nog niet alles geregistreerd.

Opvallend aan de cijfers van Goklany en zijn onderzoeksteam is dat het aantal slachtoffers van natuurrampen gedaald. Als het over absolute getallen gaat spreken we over een grote daling. In de jaren twintig van de vorige eeuw waren het er nog zo’n half miljoen per jaar. Ter vergelijking:  in de jaren nul van deze eeuw nog zo’n 36.000.

Het aantal dodelijke slachtoffers door natuurrampen 1900-2010. Beeld:

Daarnaast  stijgt het inwonersaantal wereldwijd van 1,5 miljard naar 7 miljard, maar het dodental per miljoen mensen is gedaald. Vielen er in de jaren 20 nog 241 doden per miljoen mensen door natuurgeweld, tussen 2000 en 2010 is dit aantal gedaald naar vijf slachtoffers per miljoen.

Het aantal slachtoffers van natuurrampen zit op dit moment op een historisch dieptepunt. Al is het rapport van het Joint Research Centre een nieuwe reden om goed na te denken over onze huidige standpunten jegens het klimaatprobleem, en het klimaatakkoord van Parijs.

Het is immers bewezen dat er meer en meer weerrampen plaatsvinden. Daarbij komt het feit dat daar -- door technologische vooruitgangen of simpel geluk -- minder doden bij vallen is geen statistiek om ons rijk mee te rekenen.