De transgender en de media: emancipatoir of overdreven?

De media-aandacht voor transgenders is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Daarmee neemt ook de drukte in genderklinieken toe. Waarom kunnen we afwijking van de gendernorm niet gewoon accepteren, in plaats van zo veel nadruk te leggen op het medische traject?

Het is druk in het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie in Amsterdam. Tijdenlang meldden zich jaarlijks zo’n honderdvijftig transgenders voor behandeling. Maar vorig jaar waren het er bijna achthonderd – meer dan vijf keer zoveel.

“Vroeger kregen we per jaar zo’n dertig kinderen binnen,” herinnert psycholoog Thomas Steensma zich. “Dat was heel overzichtelijk, je kende iedereen bij naam. Maar tegenwoordig hebben we enorme groepen.”

Meer leuke content? Like ons op Facebook

Renate van der Zee