Spring naar de content
bron: ANP/Niels Wenstedt

Nederlandse vissers zullen op een net van Europese regels blijven stuiten

Het totaalverbod op de pulskorvisserij is een volgende klap voor de Nederlandse visserij. Dinsdag stemde het Europees Parlement in met de wetgeving. De manier van vissen zou schadelijk zijn voor vis en milieu. De Nederlandse vissers vinden daarentegen de eigen nieuwe techniek juist milieuvriendelijk en efficiënt. Het is niet de eerste keer dat het Europese vissersbeleid onderwerp is van discussie.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Cees Kremer
Vissers
Vissersboot TX-38 Branding IV vertrekt vanuit de haven van Den Helder de Waddenzee op. Deze vissers doen aan pulsvisserij. Beeld:

Hoe zit het ook weer? De Nederlandse visserij heeft op dit moment 80 kotters met de pulstechniek. In totaal zijn er miljoenen euro’s geïnvesteerd in de techniek. Geld dat nu verloren lijkt.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Nederland is op dit moment vrijwel het enige land waar op grote schaal wordt gevist met een pulskor, een sleepnet met stroomstootjes om platvissen te vangen. De Nederlandse overheid heeft het pulsvissen gestimuleerd terwijl het hoogst onzeker was of de vorm van vissen uiteindelijk goedgekeurd zou worden.

Vooral de Fransen zijn voor een verbod van deze vorm van visserij. Franse Europarlementariërs hebben het massavernietigingswapens en roof genoemd. Eppo Bruins, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, noemde de Fransen deze week in de Volkskrant op zijn beurt weer jaloers. Het onderwerp van de pulsvisserij verdeeld niet alleen de Nederlandse pulsvissers en de Franse, maar ook de vissers binnen Nederland. Zo zijn de garnalenvissers uit Groningen blij met het verbod, omdat zij denken dat pulsvisserij schadelijk is voor de garnalenstand.

Protest

Naast regels tegen de pulskorvisserij verbiedt de Europese Unie ook bijvangst die niet gewenst is terug te gooien in zee. Dit verbod is de aanlandplicht en deze is ingevoerd om verspilling tegen te gaan. In 2016 kwamen de Nederlandse vissers in opstand tegen deze plicht. Ze gingen op de kades in Rotterdam gratis vis uitdelen. de regels werden immers verscherpt, en de vissers voelden zich in het nauw gedreven. Volgens Job Schot, de voorzitter van de vissersorganisatie Eendracht Maakt Kracht zei dat de maatregel de Nederlandse visser jaarlijks acht tot tien miljoen euro per jaar kost.

Niet alleen de commerciële visserij heeft te maken met EU-regels. Ook de sportvisserij wordt beperkt. Zo is het de eerste helft van dit jaar verboden voor sportvissers om te vissen op zeebaars, om de visstand te beschermen. De tweede helft van het jaar moeten vissers een gevangen vis teruggooien volgens het ‘catch & release’-principe. Sportvisserij Nederland vind dat deze maatregelen haar doel voorbij schieten. Het verbod is namelijk moeilijk te handhaven, vindt de belangenorganisatie. Daarnaast is het volgens de sportvissers onmogelijk een onderscheid te maken tussen een visser die op baars vist en op andere vissen.

Positieve effecten

Regulaties hebben ook al aangetoond een positief effect te hebben. De blauwvintonijn, die in 2006 nog werd beschouwd als bijna uitgestorven, is weer aan het terugkomen. Sindsdien heeft de Europese Unie de controles op het illegaal vissen aangescherpt, bijvoorbeeld met het vliegen van spionagevliegtuigen. Daarnaast kwamen er ook strengere quota op de vangst na aanbevelingen van het Iccat, de belangenorganisatie voor de tonijn.

Deze regels hadden vooral effect op de Franse, Spaanse en Italiaanse vissersvloten. In juni 2008 waren dan ook de Fransen, naast de Spanjaarden en de Italianen, boos op de regulaties van de EU. Ze vonden dat de beslissing om de vangst de rest van dat jaar te verbieden niet op de juiste gegevens was gebaseerd. Terwijl de Europese Commissie vond dat het in het belang was van de vissers. Een woordvoerder van de commissie stelde: “Als er geen tonijn meer is, zijn er ook geen vissers meer.”Vorig jaar zei bioloog Michele Cassini in Trouw over de terugkeer van de tonijn: “Dit bevestigt dat populatiebeheer wel degelijk effect heeft.”

EU-regels voor een eerlijker speelveld

De EU-regels zorgen ook voor een eerlijker speelveld tussen de lidstaten. De Brexit veroorzaakt veel zorgen bij Europese vissers. Nederlandse vissers zijn bang dat het niet meer mogelijk wordt om vis te vangen in de Britse visgronden. In totaal vangen Nederlandse vissers 30 procent van hun platvis uit Britse wateren en 50 procent van de makreel en haring. Naast de vangst voor de Nederlanders is ook de visstand een probleem. De kans bestaat dat de Britten een kleiner deel van de Noordzee gaan bevissen en dat meer vissers toestemming gaan krijgen om te vissen. Dit samen leidt tot overbevissing.

De Europese regels leiden tot verdeeldheid in Europa en woede bij zowel commerciële als sportvissers. Toch blijken ze ook effect te hebben en is het maar de vraag of de verwachte vermindering van regels voor Britse visser positief uitpakt voor zowel de vis als de Europese visser. Terwijl de laatste vrijwel zeker op een net van regels zal blijven stuiten.