Spring naar de content
bron: ANP/Robin Utrecht

Waarom de Rabobank lijkt te leren van het verleden

Ook dit jaar heeft Rutger Bregman van De Correspondent  een nieuwe editie van de ‘Ik Stap Over Van Bank Week’ uitgeroepen. Mede door dit initiatief besloten vorig jaar ongeveer tienduizend mensen te switchen van banken als ING en de Rabobank naar ASN of de Zeister Triodos. Voor ING komt deze week momenteel op z’n zacht gezegd wat ongelegen. Hoe zal het de Rabo dit jaar vergaan?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Robbert van Rijswijk

De afgelopen jaren zijn niet de makkelijkste geweest voor de bancaire sector. Toen het de Rabobank aan het begin van de economische crisis niet voor wind ging, besloot de bank daarom de hulp in te roepen van muzikaal trainer/coach Joep Everts. Missie: ervoor zorgen dat de marketeers en private bankers van de Rabobank het gaan doen.

Al meer dan tien jaar geleden werden de beelden van deze bijeenkomst in de ether van de wereldwijde digitale high tech interwebs geschoten.

De tekst loopt hieronder door.

Rabobank
Beeld:

Veel verbetering, maar nog lang niet de beste van de klas

Ondanks deze tien voor transparantie kon de bijeenkomst niet voorkomen dat de Rabobank drie jaar geleden tot de grote verliezers van de nationale ‘Ik Stap Over van Bank Week’ behoorde. Destijds scoorde de bank dramatische rapportcijfers in de jaarlijkse Eerlijke Bankwijzer van Profundo. Tijd voor een vergelijking van enkele slechte resultaten van toen (2014) met het meest recente onderzoek van Profundo, uit december 2016. De Rabobank op de schaal van één tot tien.

[listicle]Gezondheid[/listicle]

2014: 1
Profundo beschrijft dat er geen beleid was vastgelegd voor het thema gezondheid. Dit betekent dat er geen criteria waren 'voor productie en omgang met gevaarlijke of giftige stoffen, het maken van reclame voor flesvoeding en voor tabak, en ketenverantwoordelijkheid'.

2016: 6
Deze criteria zijn er nog steeds niets. Wel is preventief beleid opgezet 'ter bescherming van de gezondheid van personeel en andere betrokkenen, zoals omwonenden en consumenten. Daarnaast dienen bedrijven sociale, economische en milieucriteria in hun inkoopbeleid en bedrijfsvoering te integreren'.

[listicle]Klimaatverandering[/listicle]

2014: 3
Hoewel het Rabo-beleid volgens Profundo ondersteuning bood aan de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, waren er 'geen specifieke eisen voor broeikasgasemissiereductie door bedrijven'. Ook bleek geen sprake te zijn van 'uitsluiting van kernenergie en grootschalige waterkrachtcentrales'.

2016: 3
Profundo beschrijft dat Rabobank doelstellingen heeft om de eigen CO2-uitstoot te beperken. Daar stelt de bank echter geen meetbare doelstellingen tegenover. “Rabobank heeft onvoldoende beleid om leningen en investeringen in bedrijven actief in kolenwinning of in gas-, kolen- en oliegestookte energiecentrales terug te dringen.”

[listicle]Natuur[/listicle]

2014: 3
Rabobank deed geen investeringen 'in bedrijven die in bedreigde dieren handelen en in beschermd bosgebied actief zijn'. Maar er was geen beleid opgesteld voor andere beschermde natuurgebieden. Ook gentechnologie werd onder voorwaarden toegestaan.

2016: 6
“Rabobank wil dat bedrijven negatieve impact op beschermde gebieden, ecosystemen en bedreigde planten- en diersoorten voorkomen.” Volgens Profundo doet de bank geen investeringen in bedrijven die in bedreigde planten- en diersoorten handelen en in beschermd bosgebied actief zijn. Van bedrijven wordt verwacht dat ze 'duurzaamheidscriteria integreren in hun inkoopbeleid'.

[listicle]Bonussen[/listicle]

2014: 2
Profundo stelt dat in de internationale Rabobank Groep bonussen konden worden uitgekeerd boven de 100 procent van het salaris.

2016: 5
“Voor het grootste gedeelte van de werknemers (inclusief de Raad van Bestuur) is de bonus afgeschaft.” Toch blijkt dat aan ‘risk takers’ in de internationale tak van Rabobank wel bonussen tot 100 procent van het jaarsalaris uitgekeerd kan worden.

Gaat de Rabo het dan eindelijk doen?

Het openbare filmmateriaal van de muzikale bijeenkomst in 2007 zou anders doen vermoeden, maar gek genoeg krijgt de Rabobank in beide rapporten slechts een 5 voor transparantie.

Toch valt op dat de bank enorme progressie heeft geboekt op bepaalde punten, zo blijkt uit de vergelijking tussen het Profundo-rapport uit 2014 en de laatste uit 2016. De Rabobank is nog lang niet de beste van de klas, maar is eigenlijk op haast ieder punt vooruitgegaan.

Of de crisismeeting uit 2007 hieraan heeft bijgedragen, blijft een vraag, maar de Rabo lijkt op de goede weg.

Onderwerpen