Spring naar de content
bron: ANP/Jerry Lampen

Turkse scholen in Nederland & het gelijk van Geert Wilders

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan stelde vorige week dat hij Turkse weekendscholen in Nederland wil. Een omstreden plan en pure indoctrinatie, menen critici, ook omdat Nederland volgens D66-minister Wouter Koolmees van Integratie niet bijster veel kan doen om het plan tegen te houden. Een dilemma staat voor de deur, stelt Ton F. van Dijk. Want Geert Wilders lijkt gelijk te hebben gekregen op het Turkse onderwerp.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk

In 2004 kreeg toenmalig VVD-Kamerlid Geert Wilders het stevig aan de stok met zijn partij. Punt van twist was de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU. De liberale collega’s van Wilders in de Tweede Kamer waren van mening dat het land aan de Bosporus onder voorwaarden onderdeel moest kunnen worden van Europa. Maar Geert, die toen nog gewoon over straat kon, vond het hele concept van een Turkse deelname aan de Unie een gotspe.

Hoewel de stem van Wilders binnen de VVD niet noodzakelijk was voor het verkrijgen van een parlementaire meerderheid voor Turkse toetreding, gunde VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen zijn geblondeerde partijgenoot niet de vrijheid om een afwijkend Turkije standpunt te huldigen.

Geert Wilders
Geert Wilders als eenmansfractie voor de Groep Wilders in de Tweede Kamer. Beeld:

Het leidde tot een grote clash tussen Wilders en zijn fractie, resulterend in een afsplitsing van Wilders, die uit de VVD stapte en besloot de door hem gewenste vrijheid met behoud van zetel in het parlement vorm te geven in een eigen partij. Eerst nog de Groep Wilders, later de Partij voor de Vrijheid (PVV).

De keuze van Wilders om over Turkije met de VVD te breken werd maar door weinigen begrepen. Zijn partij beschuldigde hem tamelijk obligaat van zetelroof. Alsof het hier niet ging om een principieel punt, waarbij de Grondwet Kamerleden als Wilders juist weet te beschermen door nadrukkelijk te voorzien in het behoud van het stoeltje in de Kamer bij een gewetensconflict. En dat was Turkije voor Wilders.

De leider van de PVV verdient – 14 jaar later – de credits voor zijn Turkije positie. Hij zag toen al wat zijn partijgenoten van de VVD nu pas lijken te zien. En met hen vele anderen. Turkije heeft niets te zoeken in het samenwerkingsverband van democratische Europese landen. Het land is onder de huidige president verworden tot een tweedehands dictatuur waar de wil van Erdoğan wet is.

Geert Wilders
Beeld:

Er is sprake van een persoonlijkheidscultus rond een president, die totalitaire trekken vertoont. Mensenrechtenschendingen zijn volgens Amnesty International aan de orde van de dag. Rechters, academici en journalisten worden zonder pardon opgepakt en vastgezet. Erdoğan draait zijn hand niet om voor het martelen van politieke tegenstanders, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Als er een land is dat niet bij Europa hoort, dan is het wel Turkije onder Erdoğan. Wilders zag toen al wat wij nu allen zien. En dat is een van de kenmerken van politiek leiderschap, dat een politicus de dingen eerder waarneemt zoals ze zijn, dan de rest van het land. In die zin is Wilders een profeet, al houdt hij absoluut niet van dat woord.

In ons land wonen inmiddels zo’n 400.000 Nederlanders, die van Turkse afkomst zijn. Daar zijn nog mensen bij die als gastarbeider naar Nederland kwamen, maar het grootste deel bestaat uit tweede en derde generatie Turkse Nederlanders. Dat zijn mensen die hier geboren zijn en dus volledig onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving. Lange tijd werd de Turks-Nederlandse gemeenschap gezien als een toonbeeld van integratie.

Maar dankzij Erdoğan verandert dat beeld. Want grote groepen jonge Nederlandse Turken voelen zich aangetrokken tot de autocraat, die Turkije inmiddels runt als een goed geoliede dictatuur. Bovendien ontwikkelt de Turkse president een bewuste beïnvloedingspolitiek ten aanzien van Turken in het buitenland. Immers: dankzij het dubbele paspoort zijn Turken in heel Europa electoraal van belang voor Erdoğan en zijn Europese expansie van ideeën.

Je zou verwachten dat mensen die zijn opgegroeid in de vrijheid van Nederland niets moeten hebben van het gebrek aan democratie in Turkije, maar niets is minder waar. Grote groepen Turkse Nederlanders zien in Erdoğan de grote leider, die het eindelijk voor hen opneemt. Een huiveringwekkende gedachte voor eenieder die weleens een Amnesty-rapport over het land gelezen heeft.

Vorige week kwam de omstreden Turkse president met het slimme plan om in ons land Turkse weekendscholen op te richten. Dit om hier geboren Nederlanders van Turkse komaf de beginselen van zijn ideologie bij te brengen. Het vormt een regelrechte bedreiging voor onze democratie en de daaruit voorvloeiende vrijheid.

Geert Wilders
Beeld:

Nederland kan volgens D66-minister Wouter Koolmees weinig doen tegen de scholen.

Wilders ‘profetische’ Turkije-standpunt, dat leidde tot de oprichting tot de PVV, was z’n tijd ver vooruit. Met de komst van Turkse Erdoğanscholen in Nederland, die maar één doel hebben en dat is het indoctrineren van mensen die hier geboren zijn, wordt het gelijk van Wilders uit 2004 nog eens pijnlijk bevestigd.

Het is een duivels dilemma: Nederland is een vrij land en om die vrijheid te beschermen zijn we nu wellicht op een punt gekomen dat we diezelfde vrijheden moeten inperken. Toestaan dat een buitenlandse dictator, die niets heeft met onze vrijheid, Nederlandse kinderen gaat opleiden tot ambassadeurs van zijn gedachtengoed lijkt namelijk volstrekt onaanvaardbaar. Misschien wordt het op dit punt tijd om naar Wilders te gaan luisteren en niet klakkeloos te vertrouwen op de verantwoordelijke minister Koolmees. Voor het te laat is.