Van verlies kun je niet betalen: verplichte kost voor millennials

Voltaire zei het al: arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: verveling, ondeugd en armoede. Groenteboer-in-ruste Adrie Trimpe levert het bewijs, schrijft Jan Smit.