Spring naar de content
bron: ANP

Urgendazaak: Staat put uit zelfde wetenschappelijke beerput als FvD

Met haar eeuwige glimlach oogt ze als een soort amalgaam van Heidi, het weesmeisje uit de romans van Johanna Spyri, en Julie Andrews in The Sound of Music. Maar zo lieftallig en bedeesd als ze lijkt, is Marjan Minnesma allerminst. De directeur van Urgenda is een vrouw met een missie, iemand die zich niet snel omver laat blazen. Daar weet Mark Rutte inmiddels alles van.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Jan Smit

Urgenda staat vooral bekend als de organisatie die in 2015 een rechtszaak won van de staat. De stichting eiste daarin dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Ook in hoger beroep bleef die uitspraak overeind.

Mensenrechten

Beide vonnissen waren – zacht uitgedrukt – nogal bizar. De staat had zich niet gehouden aan de afspraak de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25 procent te verminderen. Volgens Urgenda blijft de reductie steken op 17 procent. En dat is een schending van de mensenrechten, bepleitten de advocaten van de organisatie. De rechtbank en het hof gaven Urgenda gelijk.

Mensenrechten associeer ik met geweld, vrijheidsberoving en rechten als die op vrije meningsuiting. Niet op een temperatuurstijging van 0,5 graad

Ik vind dat nogal gezocht. Mensenrechten associeer ik toch in de eerste plaats met geweld, vrijheidsberoving, honger en rechten waarop ieder mens aanspraak kan maken zoals die op vrije meningsuiting en zelfbeschikking. Ik bedoel: in Nederland is de temperatuur volgens het KNMI tussen 1990 en dit jaar met gemiddeld 0,5 graad gestegen. Stel, we hadden in 1990 even op de stoel van de Grote Hemelse Kleier mogen plaatsnemen en per referendum kunnen bepalen wat de temperatuur over een kleine dertig jaar zou zijn geweest: mij dunkt dat de meeste Nederlanders boven die 0,5 graad zouden zijn uitgekomen.

Abboneer op een lidmaadschap

Flinke korting op een digitaal jaarabonnement

Sluit nu voordelig een abonnement af en maak kennis met de journalistieke kracht van HP/De Tijd. (Op elk moment opzegbaar.)

Word abonnee

Rechters regeren

Enfin, de rechters hebben gesproken. Dus koos het kabinet voor de tegenaanval. Rutte cum suis stapten naar de Hoge Raad. Dit onder het motto: als de rechters Nederland gaan regeren, wat blijft er dan nog over voor ons?

Afgelopen vrijdag ging die cassatieprocedure van acquit. Veel media schitterden door afwezigheid. Hoe spijtig. Want als tijdens de zitting een ding duidelijk werd is het wel hoe zwaar deze zaak dit kabinet op de maag ligt. De landsadvocaten haalden werkelijk alles uit de kast haalden om Urgenda alsnog terug in het hol te krijgen.

Zelfs als de uitstoot in 2020 wel met een kwart zou dalen, zou dat de temperatuur op aarde slechts 0,000045 minder doen toenemen, betoogden de advocaten. Maar die rekenarij is in de wetenschap omstreden; louter gebaseerd op de prognose van een enkele Deense klimaatscepticus die heeft berekend dat de implementatie van alle afspraken uit het Akkoord van Parijs de gemiddelde temperatuur in 2100 wereldwijd met slechts 0,17 graad zal doen dalen.

Deze ‘wetenschapper’ maakte daarbij gebruik van een klimaatmodel van het kaliber ‘u vraagt, wij draaien’. Of, zoals de makers van dit model het omschrijven: ‘garbage-in, garbage-out’ (‘afval erin, vuilnis eruit’). Het is dezelfde bedenkelijke bron waaruit ook Thierry Baudet putte voor zijn mantra dat het Nederlandse klimaatbeleid 1000 miljard euro kost en in 2080 leidt tot slechts 0,00007 graden Celsius minder opwarming van de aarde.

De staat put in haar pleidooien uit dezelfde wetenschappelijke beerput als FvD

Bedenkelijk dat de staat – lees: het kabinet – put als dezelfde wetenschappelijke beerput als FvD. En frappant. Temeer omdat Rutte IV vol inzet op het Klimaatakkoord. Ergo: aan de ene kant – de Urgendazaak – doet de regering er alles aan de ernst van de ‘problematiek’ te bagatelliseren, aan de andere kant bestrijdt ze partijen die de plannen willen dwarsbomen – FvD, PVV – te vuur en te zwaard. Een vorm van schizofrenie waar, zo vrees ik, geen enkel antipsychoticum tegen is opgewassen.

Eind dit jaar doet de Hoge Raad uitspraak. Marjan Minnesma en haar Urgenda kunnen gerust zijn. Zo’n spagaat is onhoudbaar. Zelfs voor een kameleon als Mark Rutte.

Onderwerpen