Spring naar de content
bron: ANP

Dicht bij een station wonen? Betalen, pannenkoek!

De aanstaande en ik wonen sinds een aantal jaren in Schubbekutteveen. Ik kan het u aanraden, die rust en ruimte: er gaat niets boven Schubbekutteveen. Maar we hadden wel twee voorwaarden: een goede supermarkt en een station op fietsafstand – voor het werk trein ik gemiddeld zo’n een á twee dagen per week naar de bewoonde wereld en één auto vonden we wel genoeg. Beide wensen zijn vervuld: op zo’n drie kilometer zitten zowel een super als een station.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Jan Smit

Voor die keuze worden we nu mogelijk gestraft. Wie dicht bij een station gaat wonen, moet in de toekomst jaarlijks wellicht 75 euro bereikbaarheidsheffing gaan betalen. Of een opslag op de onroerendzaakbelasting die gelijk is aan de waardestijging van zijn woning voor zover die verband houdt met de goede bereikbaarheid.

Witz

Een Witz? Helaas. De overheid studeert op dergelijke heffingen, meldde Het Financieele Dagblad dinsdag. Te betalen door particulieren en bedrijven en bedoeld voor de uitbreiding van het openbaar vervoer in de grote steden.

Wie dicht bij een station gaat wonen, moet in de toekomst jaarlijks mogelijk 75 euro bereikbaarheidsheffing gaan betalen. Of een opslag op de onroerendzaakbelasting.

In totaal is met die plannen tussen de 3 en 15 miljoen euro gemoeid. Maar daarvoor is onvoldoende dekking. Alleen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komen al zeker 3 miljard euro tekort. Het kabinet is evenmin erg scheutig. Bij de verdeling van recente begrotingsmeevallers viel Infrastructuur en Waterstaat buiten de boot.

Daarom is Cora van Nieuwenhuizen, de dienstdoende minister, nu druk op zoek naar andere middelen om de voorgenomen investeringen te financieren. Een bereikbaarheidsheffing bijvoorbeeld. Extra belasting van het wegverkeer – hogere motorrijtuigenbelasting, kilometerheffing – daar zijn we weer! – of een congestieheffing. Maar ook een extra bijdrage van 5000 euro per woning bij nieuwbouwprojecten is een optie.

‘Baathebbers’

Dit allemaal onder het motto: de ‘baathebber’ betaalt – wie veel baat heeft bij overheidsinvesteringen in OV en infrastructuur moet daar ook voor betalen.

Op het oog zo gek nog niet. De bouw van een nieuw station leidt vaak tot hogere vastgoedprijzen in de omgeving. Hetzelfde geldt voor aanpassingen van het wegennet. Omdat de A2 in Maastricht nu onder de grond loopt, zijn de prijzen van de daarboven gelegen huizen inmiddels in totaal met ten minste 220 miljoen euro gestegen.

Maar tegelijkertijd ook bizar. Immers, in het belang van de mobiliteit en het milieu doet diezelfde de overheid al decennia haar stinkende best om mensen uit de auto in de trein te krijgen. Al sinds de lancering van de Vinex-nota in 1991, nota bene onder auspiciën van toenmalig minister van VROM Ed Nijpels, nu voorzitter van het Klimaatberaad. Kantoren en woningen moesten volgens dit rapport in vervolg als het even kon zoveel mogelijk verrijzen in de buurt van bestaande en nieuw te bouwen stations. Dit om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en het bestaande groen – de ‘groene contouren’ – zoveel mogelijk te beschermen.

Abboneer op een lidmaadschap

Flinke korting op een digitaal jaarabonnement

Sluit nu voordelig een abonnement af en maak kennis met de journalistieke kracht van HP/De Tijd. (Op elk moment opzegbaar.)

Word abonnee

Juist nu het klimaat bovenaan de politieke agenda staat, broedt diezelfde overheid op maatregelen om particulieren en ondernemers te straffen die doen wat zij al decennialang propageert: meer met de trein reizen. 

Die plannen zijn deels gelukt – denk aan Leidsche Rijn en Ypenburg, Vinex-wijken met een eigen station. Locaties waar ik persoonlijk nog niet dood wil worden gevonden, maar waar tienduizenden mensen naar het schijnt dolgelukkig zijn.

Juist nu het klimaat bovenaan de politieke agenda staat, broedt diezelfde overheid op maatregelen om particulieren en ondernemers die doen wat zij al decennialang propageert – zich in de buurt van een station vestigen en meer met het OV reizen – daarvoor te straffen. Klimaatironie in optima forma.