Aangifte tegen medewerker Stimuleringsfonds Journalistiek wegens mishandeling

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft tot taak om de kwaliteit van de journalistiek in Nederland te verbeteren. Het fonds krijgt hiervoor jaarlijks ongeveer vijf miljoen euro van de overheid – om precies te zijn van…