Rutger Bregman heeft gelijk: de meeste mensen deugen

‘De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’. Het is niet zo dat het er vroeger thuis nu is ingeramd – ik kom uit een synodaal – lees: rekkelijk – protestants-christelijk nest, maar…