Spring naar de content
bron: anp

Koninginnedag 1920: ook al een ‘mislukte boel’

Koningsdag 2020 valt door het coronavirus in het water, maar honderd jaar geleden maakte de natuur ook al een eind aan de feestelijke activiteiten rond de verjaardag van het staatshoofd.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Nick Muller

Willeke Binnendijk van MyHeritage ging in hun database met historische gegevens op zoek naar verslagen van Koninginnedag 1920 – dat destijds op 31 augustus werd gevierd, de verjaardag van Koningin Wilhelmina – en ontdekte dat de oranjefestiviteiten honderd jaar geleden ook (letterlijk) in het water vielen. Hevige regenbuien zorgden ervoor dat feestelijkheden werden afgeblazen en het traditionele oranjebittertje noodgedwongen binnenshuis werd genuttigd.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Het Limburgs Dagblad doet bijvoorbeeld verslag van ‘een natte, dooie boel’. Op 1 september 1920 schrijft de krant: “Neen, we kunnen niet anders dan in mineur over den Koninginnedag schrijven – ’t was een dooie boel! Bijna den heelen dag viel een miezerige regen neer, die ’n mensch het spleen zou doen krijgen.” Een dag later schrijft dezelfde krant hoe het regenachtige weer ‘als een koud-waterstraal werkte op ’t vurige patriotisme’: “De verjaardag der Koningin verliep bijna onopgemerkt. In den namiddag liep de Philharmonie een muzikale rondgang door de stad. Aan haar verzoek aan andere vereenigingen om zich bij haar aan te sluiten, werd door geen enkele voldaan.”

Afbeelding met tekst, krant

Automatisch gegenereerde beschrijving
Limburgs Dagblad, 2 september 1920. Bron: MyHeritage

In de hoofdstad waren er weer andere problemen. Dagblad Het Volk berichtte op 20 juli 1920 al van het voornemen van het College van Burgemeester en Wethouders om de verkoop van sterkedrank op deze feestelijke dag te verbieden en vergunningen tot overschrijding van het wettelijke sluitingsuur in de trekken. Wat een gezelligheid!

Buiten het regenachtige weer hadden ze in Hilversum een ander probleem: er moest een gulden betaald worden om mee te doen aan de spelletjes. De Gooi- en Eemlander schrijft op 1 september 1920: “Koninginnedag had een feest moeten organiseren voor allen, die iets voor deze dag voelen. Juist Koninginnedag had zulks moeten doen, omdat zij volgens hare statuten als doel o.a. nastreeft: ‘het opwekken en onderhouden van de liefde voor het Vaderland en het regerend Vorstenhuis’. Die liefde heeft ze thans hoegenaamd niet aangekweekt. Integendeel, ze heeft wrok en wrevel gezaaid en verwekt, want het werd vanwege de duurte een feest voor betrekkelijk weinigen.” De verslaggever concludeert: “Thans in de boel mislukt, en daarom was de eenige verstandige op dezen dag de burgemeester, die afwezig bleef.”

Afbeelding met krant, tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
De Gooi- en Eemlander, 1 september 1920. Bron: MyHeritage