Spring naar de content
bron: anp

Fluistercampagne van partijtop tegen ‘labiele’ Omtzigt bedreigt stabiliteit CDA

De partijtop van het CDA heeft het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt bewust zoveel mogelijk buiten de verkiezingscampagne gehouden. Dit bevestigen ingewijden aan HP/De Tijd, die spreken van een situatie waarin de ‘nummer twee’ van het CDA al langere tijd wordt ‘gedoogd’ binnen de partij. Omtzigt zit inmiddels ‘diep in het rood’ thuis en voelt zich in de steek gelaten. Leden van de partijtop maken zich zelfs schuldig aan een fluistercampagne tegen Omtzigt en schilderen hem bewust af als ‘labiel’. Dit vormt volgens Ton F. van Dijk een bedreiging voor de stabiliteit van het CDA.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk

Omtzigt, razend populair onder kiezers, kreeg bij de verkiezingen vorige week vele honderdduizenden voorkeurstemmen. Een beloning voor zijn ongekende vasthoudendheid in de Toeslagenaffaire, waar hij het als een parlementaire pitbull opnam voor de slachtoffers en hij niet bezweek voor de druk van het kabinet om in deze affaire gas terug te nemen en zo de coalitiebelangen te dienen. 

Daarbij werd Omtzigt óók dwars gezeten door ministers van het CDA, die met collega’s binnen het kabinet spraken over hoe om te gaan met het kritische Kamerlid uit Twente. 

Zo werd volgens NRC-analist Tom Jan Meeus zelfs in de Trêveszaal gesproken over het ‘probleem’ Omtzigt en stemden CDA ministers Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra tegen openbaarmaking van de notulen van de ministerraad uit angst dat bekend zou worden dat zij hadden meegedaan aan een gesprek over het ‘temperen’ van partijgenoot Omtzigt.

Meeus schrijft daarover: “Door openbaarmaking kon bekend worden dat, volgens bronnen met kennis van de notulen, het partijkopstukken als Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra waren die zomer 2019 zouden hebben meegepraat over het temperen van Omtzigt.”

In een recent interview in de Leeuwarder Courant formuleerde Omtzigt het zelf als volgt: “Ik ben vier jaar voorgelogen door het kabinet dat ik heb gesteund. Ja hallo. Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten. Er is iets in mij geknapt dat nog niet is hersteld.” Het CDA-Kamerlid gaf daarbij aan ‘diep in het rood’ te zijn beland. 

Abboneer op een lidmaadschap

Flinke korting op een digitaal jaarabonnement

Sluit nu voordelig een abonnement af en maak kennis met de journalistieke kracht van HP/De Tijd. (Op elk moment opzegbaar.)

Word abonnee

Ik ben vier jaar voorgelogen door het kabinet dat ik heb gesteund. Ja hallo. Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten. Er is iets in mij geknapt dat nog niet is hersteld.

Pieter Omtzigt in de Leeuwarder Courant

Daags na de voor het CDA desastreus verlopen verkiezingen – de partij eindigde als vierde met 15 zetels – liet Omtzigt via zijn Twitter-account weten het voorlopig rustig aan te zullen doen: “Het herstel kost mij langer en ik heb in de afgelopen weken toch nog net te veel campagne proberen te voeren, soms tegen beter weten in.”

De nummer twee van het CDA was tijdens de campagne tamelijk ‘onzichtbaar’ als running mate van lijsttrekker Wopke Hoekstra. Omtzigt deed weliswaar een bescheiden tour langs de boekhandels om zijn nieuwe boek te promoten, maar werd niet aan de zijde van de lijsttrekker gezien.

Waar Hoekstra struikelde over een schaatspartij en zijn plan om de WW-duur te verkorten naar één jaar, pleitte Omtzigt voor een groter verhaal: Nederland heeft behoefte aan een nieuw sociaal contract, waarin afspraken worden gemaakt over hoe burgers en overheid zich fundamenteel tot elkaar verhouden. Partijleider Hoekstra liet echter veelzeggend weten het boek ‘niet van kaft tot kaft’ te hebben gelezen.

Partijleider Hoekstra liet echter veelzeggend weten het boek ‘niet van kaft tot kaft’ te hebben gelezen

Omtzigt wees er tijdens de signeersessies op dat de verkiezingen zijn verworden tot een ‘spelshow’ waarbij het niet langer gaat over de vraag welke visie écht nodig is voor Nederland. Daarbij maakte hij ogenschijnlijk geen uitzondering voor de aanpak van zijn eigen partij, hetgeen kwaad bloed zette bij de partijleiding.

De situatie is zo uit de hand gelopen dat de tweede man van het CDA zich bewust niet liet zien tijdens de eerste fractievergadering van de nieuwgekozen Tweede Kamerfractie van zijn partij. 

Inmiddels wordt in kringen van het partijbestuur een beeld gecreëerd van Omtzigt als iemand die ‘labiel’ is en niet in staat is een rol te spelen in het leiderschap van het CDA. De aanval van de partijtop op Omtzigt werd maandag ondermeer zichtbaar in een column van Wouter de Winther van De Telegraaf.

De Winther: “Wanneer de overwerkte Omtzigt terugkeert is onduidelijk. Het CDA zegt dat dit aan het Kamerlid zelf is. Op hoog niveau wordt rekening gehouden met maanden, gezien ervaringen met huilbuien, door de kamer vliegende projectielen en onbehoorlijke gesprekken waar zowel ambtenaren als bewindspersonen de afgelopen maanden mee te maken kregen.”

Huilbuien, door de kamer vliegende projectielen en onbehoorlijke gesprekken

Wouter de Winther in De Telegraaf

Het beeld dat ontstaat is dat van een ‘labiel’ politicus. Het directe gevolg van een ‘fluistercampagne’ van de CDA-top richting Omtzigt, zo bevestigt een bron met kennis van de situatie. Immers de informatie waarop De Telegraaf zich baseert kan alleen afkomstig zijn uit de boezem van het CDA en is volgens een andere bron ‘zwaar aangezet’ om Omtzigt zo te beschadigen.

Het CDA neemt daarbij grote risico’s. Los van het feit dat iedere burger snapt waarom Omtzigt na een ongekende politieke strijd – waarbij hij door zijn eigen bewindspersonen in het kabinet werd dwars gezeten – ‘overwerkt’ is, zal de strategie om de immens populaire politicus persoonlijk aan te vallen mogelijk als een boomerang terug keren in het gezicht van het partijbestuur en CDA-leider Wopke Hoekstra. 

Met alle politieke en persoonlijke gevolgen van dien. De kwestie vormt in potentie een bedreiging voor de stabiliteit van het CDA en daarmee voor iedere coalitie waaraan de partij deel zal nemen. Partijleider Hoekstra doet er dan ook goed aan in te grijpen en te zorgen dat de aanvallen op Omtzigt als ‘labiel’ politicus ophouden.

Dat Omtzigt ‘diep in het rood’ zit, is niet meer dan begrijpelijk en mag nooit tegen hem worden gebruikt door zijn eigen CDA.