Spring naar de content

Wat doe je als het oude zwembad een upgrade nodig heeft

In menig dorp of stad staat het bestaansrecht van een openbaar zwembad onder druk. Vooral de openluchtzwembaden dreigen kopje onder te gaan. Als de exploitatie van zo’n bad niet meer rendabel is willen gemeenten het liefst de geldkraan dichtdraaien. Ze zien het als een bodemloze put waar soms ook flink in geïnvesteerd moet worden om aan de wettelijke veiligheidseisen van deze tijd te voldoen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:

Actie

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Indien het voortbestaan van een zwembad onder druk komt te staan bestaat er de kans dat een dorp in actie gaat komen. Als het om een zwembad gaat dat gefinancierd wordt door de gemeente zullen raadsleden en de betreffende wethouder die het in portefeuille heeft hierop worden aangesproken. Een debat in de gemeenteraad waarbij moet worden besloten of een zwembad dicht moet gaan zal beslist op insprekers kunnen rekenen. Ook nu de verplichte zwemles op de basisscholen niet meer in het lespakket zit, blijft de noodzaak van zwembaden waar les gegeven kan worden bij ouders onomstreden. Bij die groep ouders met jonge kinderen zal de actiebereidheid groot zijn om het zwembad open te houden.

Opties

De huidige toestand van het zwembad zal meewegen of er gerenoveerd of nieuw gebouwd gaat worden. Is de waterhuishouding van het zwembad nog wel veilig en kunnen de leidingen nog een tijd mee. Dat zal onder andere bekeken moeten worden aan de hand van een legionella beheersplan. Omdat de veiligheid van de kinderen op de eerste plaats komt zal hiervoor een expert in de arm genomen moeten worden.

Vochtige hete zomer

Tijdens de hete zomer van 2018 werd het eens te meer duidelijk dat een regelmatige controle van het zwemwater en de leidingen prioriteit heeft. Omdat er toen voor de zomer enige tijd water in de leidingen stil had gestaan bleek er legionella in het dorpszwembad aanwezig te zijn. Het zwembad bleef toen langer dicht. De ingevlogen experts gingen direct de legionella bacterie bestrijden. Gelukkig was het zwembad toen nog niet open en werd de oorzaak snel gevonden zodat er geen slachtoffers vielen. Het hele dorp haalde toen opgelucht adem. Sindsdien vindt het monitoren van het zwemwater en de leidingen op een meer regelmatige basis plaats. De veiligheid en gezondheid van de gezinnen en ook inwoners gaat namelijk boven alles.

Nederland waterland

Door de acties die de bewoners van dorpen voeren kunnen er gelukkig zwembaden open blijven. Het belang van goede, veilige en ook plezierige zwembaden blijkt in Nederland zwaar te wegen. De basis van kunnen zwemmen wordt in veel gezinnen op jonge leeftijd gelegd. Hoewel zwemles niet meer vanuit de scholen wordt geïnitieerd, hechten veel ouders er groot belang aan dat hun kind minimaal een A-diploma en het liefst een B of C halen. Nederland is namelijk een waterland. Veel kinderen zwemmen in buitenwater zoals meertjes, kanalen of de zee. Hiervoor is een goede zwemvaardigheid van levensbelang. Het is dan ook verstandig om op jonge leeftijd met zwemles te beginnen. Jonge kinderen hebben vaak de vaardigheid om de zwemlessen makkelijk tot zich te nemen. Daarbij is een veilig zwembad met een goede waterhuishouding natuurlijk een eerste vereiste.