Spring naar de content

Aantal beschikbare vacatures nog altijd zeer hoog

Nog altijd is het aantal beschikbare vacatures groter, dan het aantal werkzoekenden in Nederland. Een trend die ook elders in Europa zichtbaar is. Er zijn daarbij maar weinig signalen die erop duiden, dat deze trend de komende periode om zal keren.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:

Wie zoekt naar een vacature systeembeheerder in Amsterdam of een andere grote Nederlandse plaatsvindt er tientallen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een vacature full stack ontwikkelaar of een vacature IT consultant. Niet alleen in de IT-branche is de vraag naar geschoold personeel groot. Ook in bijvoorbeeld de zorg, de bouw en het onderwijs zoekt men dagelijks naar geschikte kandidaten om de openstaande posities een invulling te geven. 

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Word met één click op de doneerknop donateur en steun daarmee de onafhankelijke journalistiek van HP/De Tijd.

Doneren

Grote vraag naar personeel in de bouw 

In de bouw is men op zoek naar personeel in de breedste zin van het woord. Niet alleen wordt er gezocht naar elektriciens en bijvoorbeeld loodgieters. Ook een vacature werkvoorbereider in Amsterdam of Rotterdam wordt maar lastig vervuld. Een cruciale rol binnen de sector, om bijvoorbeeld de diverse materialen tijdig op de bouwplaats te krijgen en vertragingen daarmee te voorkomen. In de afgelopen twee jaar heeft de bouw er al relatief veel nieuw personeel bij gekregen. Mensen die voorheen in de evenementensector werkzaam waren, maakten de overstap naar de bouw. De kans dat deze mensen terugkeren naar hun oorspronkelijke werkgever, nu evenementen weer georganiseerd mogen worden, lijkt klein. Positief voor bouwbedrijven, waarvan verwacht wordt dat zij de komende jaren honderden tot duizenden extra woningen bouwen. 

Nog altijd een tekort aan zorgpersoneel 

Naast de IT- en bouwsector zoekt men ook in de zorg naarstig naar nieuwe collega’s. De afgelopen twee jaar heeft z’n tol geëist, waardoor een deel van het zorgpersoneel op zoek is gegaan naar een andere functie of ziek thuis is komen te zitten. Een vervelende situatie, daar er al voor de uitbraak van de pandemie sprake was van een personeelstekort in deze branche. Momenteel wordt hard gewerkt aan het inlopen van de achterstanden die de laatste twee jaar ontstaan zijn. Nieuw personeel is hierbij hard nodig, zo blijkt uit het aantal beschikbare vacatures. 

Andere branches waarin de vraag naar personeel groot is 

Er zijn nog meer sectoren waarin sprake is van een personeelstekort. Denk bijvoorbeeld ook aan boekhouders, accountants en consultants. Die laatste functie hangt sterk samen met de digitalisering die veel bedrijven hebben ingezet. Bij het digitaliseren en automatiseren van processen komt veel kijken. Een consultant brengt de gevolgen van zo’n traject in kaart en zorgt dat het traject correct wordt uitgevoerd. Ook hiervoor geldt, net als voor de bouw en zorg, dat de vraag de komende jaren sterk toe zal nemen naar men verwacht. Investeren in digitalisering en automatisering levert organisaties bij een correcte uitvoering een forse besparing op.