Spring naar de content
bron: pexels

Arbeidsongeschiktheidsverzekering steeds populairder bij zzp’ers

Het aantal zzp’ers in Nederland stijgt al een aantal jaren, blijkt uit cijfers van het CBS. Waar deze groep eerder niet bepaald een voorstander was van de verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid geeft recent onderzoek aan dat de meerderheid van de zzp’ers tegenwoordig wel het liefst voor zo’n verzekering gaat.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:

Afgelopen jaar is onderzoek gedaan door het CNV (onder leiding van Maurice de Hond) onder 600 zzp’ers. Daaruit blijkt dat 63% van de deelnemers voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers is.

Nog steeds geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Omdat een dergelijke verzekering vandaag de dag nog niet verplicht is voor zzp’ers zien we dat het grootste deel van de zelfstandige ondernemers niet over zo’n verzekering beschikt. Dat is opvallend, omdat meer dan de helft van de ondervraagden van het onderzoek van CNV wel vóór zo’n verplichte verzekering is. Een van de redenen dat de meeste zelfstandigen nog geen AOV hebben, is de hoge premie die hiervoor wordt gevraagd. Voor veel ondernemers is het onmogelijk om deze hoge kosten op maandelijkse basis te betalen. Daarom vindt 59% van de ondervraagden uit bovenstaand onderzoek dat de Nederlandse overheid zo’n verzekering moet regelen voor zzp’ers.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Word met één click op de doneerknop donateur en steun daarmee de onafhankelijke journalistiek van HP/De Tijd.

Doneren

Binnen het kabinet is al enkele jaren de discussie over het verplichten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uit het pensioenakkoord van dit jaar is gebleken dat zelfstandige ondernemers op z’n vroegst in 2024 een AOV zullen moeten afsluiten. De overlegpartijen (politiek, werknemers en werkgevers) willen niet dat de kosten van ondernemers die niet verzekerd zijn op de samenleving terecht komen. Wanneer je deze verplichte verzekering tegen die tijd niet afneemt, moet je in ieder geval een zelfgekozen verzekering hebben die inhoudelijk gezien gelijk is aan de AOV. Voor zzp’ers komen er daarnaast regels voor vrijwillige pensioenregelingen om zo geld te sparen voor later.

Waarom de AOV verplicht wordt voor zzp’ers

Juist nu er meer Nederlanders aan het werk zijn als zzp’er is het van groot belang om alles rondom het ondernemerschap goed geregeld te hebben. Dat betekent ook dat eventuele arbeidsongeschiktheid net zoals bij werknemers in loondienst op de juiste manier wordt behandeld. Om de kosten zo min mogelijk op de samenleving te moeten verhalen, is het nodig dat de AOV voor zzp’ers verplicht wordt. Hoewel de kans groot is dat je als ondernemer vanaf 2024 een AOV moet hebben, is niet iedere ondernemer blij met deze nieuwe regel. De ene zzp’er heeft bijvoorbeeld veel meer risico dan de andere zelfstandige ondernemer. 

Werk je bijvoorbeeld in de bouw? Dan is het risico groter dat je arbeidsongeschikt raakt dan wanneer je aan de slag bent als freelance marketeer. De kans op een ongeluk bij een timmerman of bouwvakker is immers groter dan iemand die achter een bureau zit. In sommige branches is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering nu al verplicht of in ieder geval aangeraden. Maar: omdat er zoveel verschillende soorten branches en verschillende soorten zzp’ers zijn, is het nog niet helemaal duidelijk wat de dekking gaat zijn als de verzekering voor iedereen verplicht is. Veel zzp’ers stappen nu al over op een AOV omdat dat in de toekomst toch gaat moeten. Des te eerder (en jonger) je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afneemt, des te groter de kans is dat je op de juiste manier verzekerd kunt worden. 

Voordelen van een verplichte AOV voor ondernemers

Toch kan een grote groep zelfstandigen in Nederland zich momenteel niet verzekeren. 50% van de ondernemers die 55+ is kan momenteel geen AOV afsluiten door de hogere leeftijd. Een van de grote voordelen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren. Aanbieders zijn verplicht om zzp’ers van alle leeftijden aan te nemen. Zij krijgen een zogeheten acceptatieplicht waardoor ze je niet meer kunnen weigeren. Dat is ook prettig voor mensen met bestaande medische klachten, zwaardere beroepen of andere redenen waarom een verzekeraar geen AOV wil uitgeven. 

Ook is het vanuit sociaal oogpunt sowieso een prettig idee wanneer alle werkenden in Nederland op de juiste manier verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid; zowel werknemers in loondienst als zelfstandigen met een eigen bedrijf. Omdat veel zzp’ers (nog) niet verzekerd zijn, zijn zij in verhouding goedkoper dan ondernemers die wel over een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschikken. Dat levert volgens vakbonden een oneerlijke concurrentiestrijd op de markt op. Natuurlijk is het tot slot ook fijn voor ondernemers om de zekerheid te hebben dat ze een financieel vangnet hebben waar ze gebruik van kunnen maken op het moment dat ze arbeidsongeschikt raken. Krijg je een ongeluk, een burn-out of is er iets anders waardoor je tijdelijk niet kunt werken? Met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je verzekerd van een (vast) inkomen.