Spring naar de content

Hoe zeker ben jij over de financiële buffer op je bankrekening?

Al van jongs af aan krijgen Nederlanders mee een financiële buffer op te bouwen. Denk aan het zakgeld wat aan jonge kinderen wordt gegeven door ouders of opa’s en oma’s.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:

Deze kinderen wordt op het hart gedrukt het zakgeld niet direct uit te geven, maar dit eerst in een spaarpot te stoppen. Zo heeft het kind later meer budget voor een grotere uitgave. Lukte het jou vroeger? Naarmate men ouder wordt, neemt het belang van een ruime financiële buffer toe. We hebben de buffer nodig om onvoorziene uitgaven te kunnen bekostigen, om in tijden van een hoge inflatie rond te kunnen komen aan het eind van de maand en bijvoorbeeld om een terugslag in ons inkomen op te kunnen vangen. Hoeveel spaargeld moet je hebben om met zekerheid te kunnen zeggen dat je financiële buffer ruim genoeg is? Twijfel jij af en toe over de omvang van deze buffer? In dit artikel lees je er meer over. 

Belang van een ruime financiële buffer
Hoewel een financiële buffer in de basis bedoeld is voor het bekostigen van onvoorziene kosten, in de breedste zin van het woord, kent het meer doelen. Zo draagt een ruime financiële buffer bij aan je gemoedstoestand. Het zorgt voor rust en zekerheid in periodes waarin je de kosten ziet stijgen. Daarbij is het geen fijn gevoel, dat je geld moet lenen om een nieuwe wasmachine te kunnen kopen als je huidige apparaat defect raakt. Of wat te denken van de kosten die voortkomen uit een spoedreparatie aan je auto? Het zorgt, soms zonder dat men dit direct in de gaten heeft, voor onrust en stress. Voldoende reden om aandacht te besteden aan de opbouw van jouw financiële buffer. Hoe ruim die buffer zou moeten zijn is van verschillende factoren afhankelijk; het verschilt van huishouden tot huishouden. 

Opbouwen van een spaarbuffer belangrijk doel van veel mensen 
Zeker in de huidige tijd, waarin de inflatie fors opgelopen is, zien steeds meer huishoudens het belang van een ruime financiële buffer. Niet voor niets is het opbouwen hiervan een belangrijk doel voor veel mensen dit jaar. Het hangt samen met het feit dat veel Nederlanders aangeven zuiniger te willen zijn en hun onnodige uitgaven terug willen dringen in 2022. Deze feiten komen voort uit een steekproef, uitgevoerd door Wijzer in geldzaken. Bij een oplopende inflatie is het opbouwen van een financiële buffer lastig. Immers, de kosten stijgen terwijl het inkomen van veel mensen nagenoeg gelijk blijft of in ieder geval veel minder hard stijgt procentueel gezien. Het maakt dat huishoudens aan het eind van de maand minder geld overhouden om hun spaarbuffer aan te vullen. 

Ook middeninkomens breken hun buffer inmiddels aan 
Soms lopen de kosten dermate hard op, dat het helemaal niet meer mogelijk is om bij het huidige salaris rond te komen aan het eind van de maand. In zo’n situatie moet een huishouden de bestaande spaarbuffer aanbreken. Een situatie die je het liefst zo lang mogelijk uitstelt door de kosten terug te dringen. Voorheen werden voornamelijk de lagere inkomens getroffen door de hoge inflatie en de nauwelijks stijgende salarissen. Inmiddels worden ook de middeninkomens hierdoor geraakt. 

Maak gebruik van de online BufferBerekenaar
Terug naar de vraag hoe ruim je financiële buffer moet zijn om enigszins zeker te kunnen zijn over je financiële situatie. Eerder las je al, dat dit van huishouden tot huishouden verschilt. Het is afhankelijk van je levensstandaard, de vaste kosten die je hebt en je salaris. Iemand met een lager inkomen zal veel minder kunnen sparen dan iemand die in de hogere salarisschalen valt. Om het berekenen van de benodigde financiële buffer makkelijker te maken, biedt het Nibud een BufferBerekenaar aan. Het is een handige online tool die op basis van een aantal gegevens over je uitgaven en inkomen vaststelt hoeveel jij zou moeten sparen.