Spring naar de content
bron: pexels

Acture: private uitvoerder van sociale zekerheid

Acture is een vooraanstaande private uitvoerder van sociale zekerheid. De organisatie is ervan overtuigd dat werk de beste vorm van inkomenszekerheid biedt. Daarom staat het activeren van mensen centraal in hun werkwijze en dienstverlening. Ze streven ernaar om werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:

Acture: sinds 2008

Het verhaal van Acture begint in 2008, toen Maudie Derks de eerste particuliere uitvoerder van de Ziektewet in de flexbranche oprichtte. Het bedrijf groeide snel en besloot vanaf 2011 ook andere branches te bedienen. Ze identificeren de behoeften in de markt en bij hun klanten en anticiperen hierop door onafhankelijk nieuwe oplossingen te creëren. Deze oplossingen zijn altijd van hoge kwaliteit en gaan gepaard met uitstekende service.

Abboneer op een lidmaadschap

HP/De Tijd heeft een gratis app

Ontvang dagelijks actuele achtergrond, opinie en inspiratie op het nieuws op uw smartphone of tablet. Lees de actuele columns van onze website, blader door de laatst verschenen nummers en krijg exclusief toegang tot eerdere edities.

Download de app

Kwaliteit en innovaties

De medewerkers van Acture spelen een essentiële rol in het leveren van kwaliteit en innovaties. Ze zijn niet alleen experts in hun vakgebied, maar ook creatief, verantwoordelijk, proactief en vooruitstrevend. Ze zetten altijd een stap extra en motiveren mensen om in beweging te komen. Bij Acture worden medewerkers gestimuleerd om de beste versie van zichzelf te worden. Ze werken in een collegiale omgeving waarin rekening wordt gehouden met elkaar en waarin echt wordt samengewerkt.

Ziektewetuitkering

Het proces van uitbetaling van een ziektewetuitkering begint zodra er bericht is ontvangen van jouw (voormalige) werkgever dat je recht hebt op een Ziektewetuitkering. Er is enige tijd nodig om te bepalen of je daadwerkelijk recht hebt op de uitkering en hoeveel dit bedrag zal zijn. Volgens de wet bedraagt de uitkering 70% van je dagloon, wat het gemiddelde is van je laatstverdiende salaris voordat je ziek werd. In de meeste gevallen ontvang je de eerste betaling vier weken nadat je recht op de Ziektewetuitkering is ingegaan. 

Een casemanager van Acture zal telefonisch contact met je opnemen om afspraken te maken over je herstel en re-integratie. Hierbij volgen ze de Wet verbetering poortwachter, die bepaalt welke stappen er genomen moeten worden om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Je ziekte en je mogelijkheden om te werken zullen worden beoordeeld door een gecertificeerde bedrijfs- of verzekeringsarts. Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, zal er een plan van aanpak worden opgesteld waarin afspraken over je herstel en re-integratie worden vastgelegd.

WGA-uitkering

Acture is verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw WGA-uitkering en begeleidt je gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Dit wordt gedaan op verzoek van jouw (voormalige) werkgever, die ervoor heeft gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA.

Zodra Acture op de hoogte is gesteld van jouw recht op een WGA-uitkering, zal een casemanager telefonisch contact met je opnemen. Samen zullen jullie de situatie inschatten en bespreken welke instrumenten ingezet kunnen worden om jouw re-integratie te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld begeleiding door een jobcoach zijn, de hulp van een jobhunter die op zoek gaat naar passende vacatures, een proefplaatsing, of een traject waarin je wordt voorbereid op het vinden van geschikt werk bij een andere werkgever.

Tegelijkertijd zal Acture het proces opstarten voor de uitbetaling van jouw WGA-uitkering. Zodra de uitkering van start gaat, zal deze maandelijks worden uitbetaald. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door het UWV, aangezien alleen zij gemachtigd zijn om het bedrag waar jij recht op hebt vast te stellen.

WW-begeleiding

Je ontvangt WW-begeleiding van Acture vanwege je werkervaring in de overheids- of onderwijssector en de (dreigende) werkloosheidssituatie waar je mee te maken hebt. Net als alle werkgevers in deze sectoren, is jouw (voormalige) werkgever verplicht om eigenrisicodrager te zijn voor de WW. Dit betekent dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en uitkering van de WW-uitkering. Jouw (voormalige) werkgever heeft Acture ingeschakeld om deze begeleiding uit te voeren.

Zodra je dienstverband afloopt of er een WW-aanvraag is ingediend, zal een casemanager van Acture telefonisch contact met je opnemen. Samen zullen jullie concrete afspraken maken en een plan van aanpak opstellen. In dit plan wordt vastgelegd waar jouw kansen liggen en wat er nodig is om deze te benutten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je een sollicitatietraining of jobcoaching krijgt, maar ook dat er mogelijkheden zijn voor een proefplaatsing, stage of omscholingstraject.

Ondertussen zal het UWV het proces opstarten voor de uitbetaling van jouw WW-uitkering. Als je ook een bovenwettelijke aanvulling hebt aangevraagd, zal een sectorale uitvoeringsinstantie dit proces in gang zetten.