Actievoorwaarden The Death of Stalin

Door deelname aan de acties van HP/De Tijd gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande actievoorwaarden.

 1. Indien een prijswinnaar niet voor vrijdag 25 mei 2018 reageert, is HP/De Tijd gerechtigd om de prijs aan een andere deelnemer te overhandigen.
 2. De winnaars worden persoonlijk benaderd over de gewonnen prijs.
 3. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 4. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor andere producten of diensten of uit te keren in geld. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dit geval is HP/De Tijd gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 5. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. HP/De Tijd is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 6. HP/De Tijd is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend-verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.).
 7. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. HP/De Tijd mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 8. Binnen enkele dagen zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden.
 9. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. HP/De Tijd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 10. HP/De Tijd is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 11. HP/De Tijd is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, zonder dat HP/De Tijd daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
 12. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunt u contact opnemen met HP/De Tijd via redactie@hpdetijd.nl.