Spring naar de content

Hoofdredactioneel: Reactie op plagiaatkwestie Peter Blasic

Peter Blasic heeft in de periode medio 2014 tot medio 2017 in totaal 302 stukken voor de website van HP/De Tijd geschreven. Die vaak korte stukken gingen vooral over Oost-Europese kwesties en EU-regelgeving. Van zeven van die stukken is destijds – begin oktober 2017, zie hieronder afgedrukt – voldoende aangetoond dat passages eruit geheel of gedeeltelijk overgeschreven waren van nieuwsberichten van de website EUobserver zonder bronvermelding.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Tom Kellerhuis

HP/De Tijd betreurt dat, en heeft een regeling getroffen met de auteur daarvan. Echter kon op dat moment niet bewezen worden dat er kwade opzet in het spel was – het ging hier niet om een sterreporter met een geduchte reputatie, maar om een beginnende, onervaren ‘journalist’ die zijn plagiaat nog steeds ontkent. Daarom is destijds besloten om Blasic niet openlijk te beschuldigen en daarmee de zaak publiek te maken omdat daarvoor de juridische basis ontbrak. Daarbij hebben juridische adviezen zwaar gewogen: er was immers niet genoeg bewijs om kwader trouw aan te tonen. Wel heeft HP/De Tijd onmiddellijk actie ondernomen en alle stukken van zijn hand van onze site verwijderd. Van deze overige stukken is nooit enig bewijs van plagiaat of verzonnen bronnen geleverd. Verder hebben we alle overige vormen van samenwerking met Blasic verbroken.

 

Tom Kellerhuis

Hoofdredacteur HP/De Tijd