NLBeter: Nieuwe politieke partij wil zorgstelsel hervormen

Ze zijn alle drie even briljant: cardioloog Janneke Wittekoek deed twee studies, promoveerde en heeft een eigen medische kliniek. Psychiater Esther van Fenema geldt als een autoriteit in haar vak en is ook nog eens begenadigd violiste….