HP/De Tijd is een co-productie van uitgave van Audax Publishing B.V. en Code II B.V.
De redactie kunt u mailen via e-mailadres: redactie@hpdetijd.nl

Directeur:
J.J.A.M. de Leeuw

Uitgevers:
Koen de Buck & Kristine Ooms

Hoofdredactie:
Tom Kellerhuis

Webcoördinatie:
Jessy de Cooker

Eindredactie:
Felix Huygen

Vormgeving:
Marlou van Uden

Redactiesecretariaat
:
020 597 9450

Mail voor klachten, vragen over bezorging of betaling naar: klantenservice@aboland.nl. Adreswijzigingen kunt u ook hier doorgeven. In dringende gevallen kunt u bellen met Abonnementenland: 0251-760128

Advertentie-exploitatie
:
Audax Publishing, 020-5979637

Online adverteren:
Wayne Parker Kent
sales@wayneparkerkent.com
020-7711271

De Redactie

Lees meer van De