Spring naar de content

Inkoopvoorwaarden

HP/De Tijd is een uitgave van Verenigde Lektuur Bedrijven VLB B.V.

Op opdrachten die freelancers uitvoeren voor een uitgave van HP/De Tijd zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden freelancers Verenigde Lektuur Bedrijven VLB B.V.  van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier lezen en downloaden.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van freelancers op de rechtsverhouding tussen partijen wordt door HP/De Tijd uitdrukkelijk van de hand gewezen.