Spring naar de content

Inkoopvoorwaarden

HP/De Tijd is een uitgave van Stichting Het Vrije Woord.

Op opdrachten die freelancers uitvoeren voor een uitgave van HP/De Tijd zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden freelancers Stichting Het Vrije Woord van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier lezen en downloaden.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van freelancers op de rechtsverhouding tussen partijen wordt door HP/De Tijd uitdrukkelijk van de hand gewezen.