Inkoopvoorwaarden

HP/De Tijd is een uitgave van Code II B.V.

Op opdrachten die freelancers uitvoeren voor een uitgave van HP/De Tijd zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden freelancers Code II B.V. van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier lezen en downloaden.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van freelancers op de rechtsverhouding tussen partijen wordt door HP/De Tijd uitdrukkelijk van de hand gewezen.