Spring naar de content

Colofon

HP/De Tijd is in 1990 voortgekomen uit Haagse Post (1914) en De Tijd (1845) en is een uitgave van uitgeverij VLB bv

REDACTIEADRES
Spuistraat 35A, 1012 SR Amsterdam
Telefoon 020 – 854 55 95
[email protected]
Inzending cryptogram: Postbus 2757, 1000 CT Amsterdam, of [email protected]

HOOFDREDACTEUR Tom Kellerhuis
REDACTIECHEF Kevin van Vliet
WEBCOÖRDINATOR Eva de Koeijer
EINDREDACTEUR Felix Huygen
ARTDIRECTION EN VORMGEVING
Andrea Friedli en Frédérique Schimmelpenninck van der Oije
ADVISEURS Koen de Buck en Kristine Ooms
BRANDMANAGER Mieke van Londen

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
HP/De Tijd, Johannes Wilhelm, tel: +31 (0)6 2442 2739, [email protected] (speciale projecten, culturele sector en native advertising)
Audax Publishing, Paul Passtoors, tel: +31 (0)88 133 8641, [email protected]

DISTRIBUTIE Nederland: Betapress BV, Gilze; België: Imapress, Turnhout

DRUK Habo DaCosta, Vianen

ABONNEESERVICE Postbus 105, 2400 AC, Alphen aan den Rijn
+31 (0)88 133 8701, [email protected]