Colofon

HP/De Tijd is een co-productie van uitgave van Audax Publishing B.V. en Code II B.V.

De redactie kunt u mailen via het e-mailadres: redactie@hpdetijd.nl

Uitgevers:
Koen de Buck & Kristine Ooms

Hoofdredactie:
Tom Kellerhuis

Chef redactie:
Kevin van Vliet

Webcoördinatie:
Berend Sommer

Eindredactie:
Felix Huygen

Art direction en vormgeving:
Andrea Friedli & Frédérique Schimmelpenninck van Oije

Redactiesecretariaat
:
088-1338480 & 088-1338675

Mail voor klachten, vragen over bezorging of betaling naar: klantenservice@aboland.nl. Adreswijzigingen kunt u ook hier doorgeven. In dringende gevallen kunt u bellen met Abonnementenland: 0251-760128

Advertentie-exploitatie
:
Audax Publishing, 088-1338637

Online adverteren:
Wayne Parker Kent
020-7711271
sales@wayneparkerkent.com