Spring naar de content

Colofon

HP/De Tijd is in 1990 voortgekomen uit Haagse Post (1914) en De Tijd (1845) en is een uitgave van Stichting Het Vrije Woord.

REDACTIEADRES
Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam
[email protected]
Inzending cryptogram: Postbus 2757, 1000 CT Amsterdam, of: [email protected]

HOOFDREDACTEUR Tom Kellerhuis
WEBCOÖRDINATOR Nick Muller
EINDREDACTEUR Felix Huygen
ART DIRECTION EN VORMGEVING Nikole van Kessel

VOOR ABONNEES
Heeft u een vraag? Kijk eerst even bij de veelgestelde vragen.
Het antwoord niet gevonden? Mail dan: [email protected]
Heeft u een dringende vraag? Wij zijn elke weekdag van 11 uur tot 15 uur te bereiken op: +31 (0)467 99 0080.

VOOR ACTIES EN SAMENWERKINGEN
[email protected]

REALISATIE
HP/De Tijd i.s.m. De Deeluitgeverij

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
Zadkine Media
Plein Eendragt 11 B
3111 AR Schiedam
010-4369124
[email protected]

DISTRIBUTIE
Nederland: Betapress BV, Gilze; België: Imapress, Turnhout

DRUK
Habo DaCosta, Vianen

PRIVACY
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in ons
abonnementenbestand. Dit bestand is aangemeld bij het
College bescherming persoonsgegevens in Den Haag en kan
worden gebruikt om u informatie te verschaffen over
abonnementen, voordeelaanbiedingen et cetera. Als u
hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken.

AUTEURSRECHT
HP/De Tijd is een productie van Stichting Het Vrije Woord.
Alle rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Niets uit
de uitgave mag worden gereproduceerd en/of
verveelvoudigd, op welke wijze (waaronder mechanische,
fotografische en/of elektronische) dan ook, of worden
opgeslagen in een database, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

SAMENWERKINGSVERBANDEN
HP/De Tijd neemt bij tijd en wijle artikelen over uit Eos
Wetenschap en Bahamontes. Elke dag politiek, media,
maatschappij, cultuur & opinie op www.hpdetijd.nl

STEUNFONDS
Met een financiële bijdrage steunt u de onafhankelijke
journalistiek van HP/De Tijd. Dat kan door een gift over te
maken of een legaat na te laten ten behoeve van Stichting
Het Vrije Woord op rekeningnummer
NL27 INGB 0675 9473 32 o.v.v. ‘Steunfonds HP/De Tijd’.