Spring naar de content

Colofon

HP/De Tijd is in 1990 voortgekomen uit Haagse Post (1914) en De Tijd (1845) en is een uitgave van uitgeverij VLB bv

REDACTIEADRES
Spuistraat 35A, 1012 SR Amsterdam
Telefoon 020 – 854 55 95
[email protected]
Inzending cryptogram: Postbus 2757, 1000 CT Amsterdam, of [email protected]

HOOFDREDACTEUR Tom Kellerhuis
WEBCOÖRDINATOR Nick Muller
EINDREDACTEUR Felix Huygen
VORMGEVING Lorenzo Ledel
BASIS LAY-OUT

Andrea Friedli en Frédérique Schimmelpenninck van der Oije
ADVISEURS Koen de Buck en Kristine Ooms
BRANDMANAGER Mieke van Londen

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
HP/De Tijd, Johannes Wilhelm, tel: +31 (0)6 2442 2739, [email protected] (speciale projecten, culturele sector en native advertising)
Audax Publishing, Paul Passtoors, tel: +31 (0)88 133 8641, [email protected]

DISTRIBUTIE Nederland: Betapress BV, Gilze; België: Imapress, Turnhout

DRUK Habo DaCosta, Vianen

ABONNEESERVICE Postbus 105, 2400 AC, Alphen aan den Rijn
+31 (0)88 133 8701, [email protected]