Spring naar de content

HP/De Tijd: Spraakmakend origineel & prikkelend scherp

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:

Eind vorig jaar brachten we op onze site hpdetijd.nl het spraakmakende verhaal dat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ten onrechte een vergoeding van 4900 euro per jaar ontving voor reiskosten in Nederland, die hij niet had gemaakt, zoals uit onderzoek dat HP/De Tijd deed bleek. Dijkhoff stortte het teveel ontvangen bedrag naar aanleiding van onze publicatie terug.

Hij betitelde zijn handelwijze zelf als ‘stom’. Met deze ondoordachte actie verspeelde hij bovendien de nodige krediet als gedoodverfde opvolger van partijleider en premier Mark Rutte. Het is een voorbeeld par excellence van de vele solide onderzoeksverhalen die u het afgelopen jaar op onze vernieuwde website heeft kunnen lezen. Een site die inmiddels een vaste trouwe lezersschare heeft die maandelijks regelmatig het half miljoen overschrijdt. Zoals u van ons gewend bent, staan waarheidsvinding, transparantie en het controleren van de macht hoog in het vaandel. Dagelijks dienen we er nieuwsverhalen en scoops, scherpe meningen in columns, longreads, mondaine essays, openhartige interviews en wervelende achtergrondreportages op. Niet alleen over prangende kwesties in de landspolitiek en daarbuiten, ook over actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van mens & maatschappij, milieu & klimaat, kunst, cultuur en media, eten & stijl en wat verder ter tafel komt. Zowel op onze site als in ons prachtig vormgegeven maandelijkse magazine; samen vormen ze het platform van HP/De Tijd. Zodat u up-to-date bent en uw geest kunt blijven scherpen aan actuele zaken die opinie, duiding en achtergrond behoeven. Last but not least is er ook genoeg ruimte voor verstrooiing. 

Tom Kellerhuis
Hoofdredacteur HP/De Tijd

Kernwaarden
Transparant, Onafhankelijk, Spraakmakend, Betrouwbaar, Scherp en bij de tijd, Origineel, Prikkelend, Ambachtelijk, Goed geschreven, Humor.

Het merk
Het iconische merk HP/De Tijd is in september 1990 ontstaan uit het samengaan van opinieweekblad Haagse Post en het weekblad De Tijd. In 2003 baarde HP/De Tijd opzien door het publiceren van een vierdelige reeks interviews met prinses Margarita en haar toenmalige echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn. In 2006 publiceerde HP/De Tijd tevens het eerste interview met Alicia de Bielefeld, de oudste van de twee buitenechtelijke dochters van prins Bernhard. In 2012 is HP/De Tijd een maandblad geworden. Vanaf februari 2014 staat HP/De Tijd onder het redactionele leiderschap van Tom Kellerhuis. Hij werd in 2017 genomineerd als Hoofdredacteur van het Jaar. 

Redactionele formule
HP/De Tijd volgt de actuele ontwikkelingen in de politiek, economie, cultuur, wetenschap, technologie, sport en media, en houdt een vinger aan de pols van de samenleving. Het merk verbindt zich niet aan welke politieke of maatschappelijke beweging dan ook, maar bericht altijd onafhankelijk, scherpzinnig en waar kan met humor. HP/De Tijd is hét opinieblad voor de hoogopgeleide, vrijdenkende Nederlander met smaak en gevoel voor humor. Al dertig jaar opinie die je pakt.

HP/De Tijd werkt samen met auteurs van naam. Want we gaan niet voor minder. Nieuwsgierig naar deze indrukwekkende lijst? Check www.hpdetijd.nl 

Redactionele pijlers
De redactionele pijlers zijn: politiek, maatschappij, cultuur, en media.

De lezers
Zowel mannen (60%) als vrouwen (40%) lezen HP/De Tijd. Zij zijn 35 jaar of ouder en hoog welstandig. Kritische verdiepingszoekers (they don’t take it for granted) met een eigentijdse instelling en een enorme informatiebehoefte. Er is een sterke affiniteit met nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen, reizen, kunst & cultuur, literatuur, mode en woon- en interieurtrends en gezondheid. Behalve cultuurliefhebbers en kritische wereldburgers zijn HP/De Tijd– lezers levensgenieters met een bovengemiddeld bestedingspatroon. Waarden als zelfontplooiing en beleving staan hierbij op de voorgrond. De lezers van HP/De Tijd maken intensief gebruik van zowel nieuwe als oude media. De lezer van HP/De Tijd en hpdetijd.nl is kortom een hoogopgeleide en mondaine bon vivant van 35 jaar of ouder met een brede maatschappelijke interesse en een grote culturele belangstelling. Hij/zij woont vaak in grootstedelijk gebied, is hoogopgeleid, heeft een bovengemiddeld inkomen en werkt meestal in een leidende posities. Hij/zij houdt ervan zijn of haar mening te scherpen en doet mee aan het maatschappelijk, wetenschappelijk, cultureel en politiek debat. Hij/zij wil up-to-date geïnformeerd worden over actuele en brede maatschappelijke kwesties over duurzaamheid en klimaat, binnen- en buitenlandse politiek, die het nieuws en de waan van de dag overstijgen. Hij/zij is een opinieleider, is daarnaast maatschappelijk betrokken, en volgt ontwikkelingen en trends op alle gebieden op de voet. Hij/zij wil weten welke boeken, films, voorstellingen en muziek hij of zij moet lezen, zien of luisteren. Hij/zij reist veel, dat zijn ook de momenten dat HP/De Tijd mee gaat.

Algemene informatie

Website: www.hpdetijd.nl
Social meda: Facebook, Twitter en Instagram.
Nieuwsbrief: Verhaal van de Dag (3 x per week)
Uitgegeven door: V.L.B. BV
Bezoek- en postadres: Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam
Advertentie-exploitatie: Value Zipper
+31 (0)85 060 5003
[email protected]
Verschijningsfrequentie: 10 x per jaar
Verkoop adviesprijs: Reguliere editie € 7,95, dubbelnummers € 8,95
Oplage: Totaal verspreide oplage: 20.048 exemplaren, totaal betaalde oplage: 19.392 exemplaren (NOM Q4-18 t/m Q3-19)
Bereik print: 129.000 mannen en vrouwen (NOM – 2019 IIV)
Website: 320.000 unieke bezoekers en 685.000 unieke pageviews per maand (maart 2022)
Nieuwsbrief: Wekelijks 9500 abonnees die 3 keer per week een nieuwsbrief ontvangen (maart 2022)
Socials: Facebook 24.400 volgers, Twitter 46.800 volgers, Instagram 3300 volgers (maart 2022)
Reserveringstermijn: 5 weken voor verschijnen
Annuleringstermijn: 6 weken voor verschijnen (contract blijft gehandhaafd), schriftelijk bij accountmanager
Optieverval datum: 6 weken voor verschijnen
Algemene voorwaarden: Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel.

Tarieven en formaten print, tarieven en formaten digitaal en verschijningsdata 2021:

Download hier de pdf van de mediakit.