Spring naar de content

Steun de onafhankelijke journalistiek van HP/De Tijd

Kwaliteitsjournalistiek is niet alleen een breekbaar, maar ook een kostbaar goed in onze broze democratie. 

In onzekere tijden is kritische en onafhankelijke journalistiek van nog groter belang om de wereld te duiden en de problemen die op ons afkomen beter te begrijpen. 

We zullen niet schromen om kwalijke zaken onder de aandacht te brengen, en politici en gezagsdragers te controleren en te confronteren, zowel in het papieren maandblad als op de website. 

We zullen als tegenmacht kritisch informeren over hete hangijzers en trends, met goed geschreven stukken en analyses door een geweldig team van onafhankelijke journalisten, fotografen, illustratoren en columnisten die zich in de loop van tientallen jaren aan ons verbonden hebben.

Met een financiële bijdrage steunt u de onafhankelijke journalistiek van HP/De Tijd. Dat kan door een gift over te maken of een legaat na te laten ten behoeve van Stichting Het Vrije Woord op rekeningnummer NL27 INGB 0675 9473 32 o.v.v. ‘Steunfonds HP/De Tijd’. 

Namens Stichting Het Vrije Woord,

Tom Kellerhuis

Hoofdredacteur HP/De Tijd

Nog geen abonnee?

Word lid van HP/De Tijd. Vanaf slechts vier euro per maand leest u dagelijks de beste achtergrondverhalen en de scherpste opinies.