Spring naar de content

Misdaadpsychose: de toenemende criminaliteit, de cijfers en de feiten

Paniek in Nederland! Je kunt geen krant opslaan of je leest het: er moet meer politie komen, meer cellen, meer straf! Harde aanpak! We moeten iets doen voor het te laat is! Maar is die paniek wel zo gegrond?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ardine Nicolaï

Het wordt almaar gevaarlijker, crimineler, onveiliger in Nederland. Daarover lijkt men het luidruchtig eens te zijn. Al evenmin verschilt men erg van mening over de oplossing: er moet strenger worden opgetreden. In de overtuiging dat de misdadigheid onrustbarend groeit, is de oppositie tegen 'repressie als remedie' nagenoeg verstomd. Vijftien jaar geleden ging het maatschappelijk debat nog over de vraag hoe we gevangenisstraf konden uitbannen, omdat het toch niet hielp. Nog geen vier jaar geleden lag in het debat over de criminaliteit de nadruk op het voorkomen ervan. De PVDA, het laatste grote politieke bolwerk voor een geïntegreerde benadering van criminaliteit en sociale problemen, liep hierin voorop. De toenmalige lijsttrekker Wim Kok verkondigde toen bijvoorbeeld nog in Het Parool (25 augustus 1989) dat 'criminaliteitspreventie het aanpakken van sociale oorzaken als armoede, achterstand en uitzichtloosheid is'. Ook de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Eric Nordholt verdedigde in diezelfde krant de inzet van extra politiemensen met als doel 'niet het vangen van boeven maar preventie van misdaad'. 

Het tij is gekeerd. Je kunt geen krant opslaan of je leest over de noodzaak van meer politie op straat, meer cellen, meer straf en hechtenis of uitzettingen van illegale criminelen. Nordholt manifesteert zich al enige tijd onvermoeibaar als boodschapper van de ernst van de situatie: „We moeten iets doen voor het te laat is. De PVDA schaart zich achter een harde aanpak en pleitte onlangs bij monde van fractiespecialist P. Stoffelen voor meer bevoegdheden voor de politie en bescherming van verklikkers uit het criminele circuit. CDA-fractievoorzitter Brinkman, noemde daarop de PVDA triomfantelijk een late bekeerling. Er is een ware wedloop loop tussen de politieke partijen ontstaan over de vraag wie zich het sterkst ma voor de veiligheid van de samenleving.

Paywall

Wilt u dit artikel lezen? Word abonnee, vanaf slechts 5 euro per maand.

Lees onbeperkt premium artikelen met een digitaal abonnement.

Kies een lidmaatschap