Spring naar de content

Schrijf eens Aaa

Minister Ab Klink van Volksgezondheid wil de salarissen van vrijgevestigde medisch specialisten bevriezen. Al meer dan tweeduizend specialisten tekenden daar protest tegen aan op een speciale internetsite. Foutloos spellen, zo blijkt dan, is niet bepaald het sterkste punt van deze zeergeleerde medici.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Roelof Bouwman

‘Mijnheer Klink rooft minimaal 11% van uw inkomen. NEEM HET NIET! Onderteken de petitie.’ Milco Linssen, naar eigen zeggen ‘ondernemer’ en getrouwd met een gynaecoloog, laat er op zijn internetsite geen gras over groeien: de door de minister van Volksgezondheid aangekondigde bevriezing van de salarissen van vrijgevestigde medisch specialisten moet van de baan.

Linssen kreeg inmiddels bijval van meer dan tweeduizend specialisten die zijn petitie ondertekenden. Veel van die ondertekenaars lieten hun steunbetuiging vergezeld gaan van een paar korte, persoonlijke schimpscheuten aan het adres van Klink. Opvallend genoeg gaat het om tekstjes die wemelen van de spelfouten. In de eerste drie bijdragen die we lazen, zagen we gelijk al drie taalkundige medische missers. Zo rept F.J.E.M. van Passel van ‘artsen in het algemeen’ en ‘medisch specialisten in het bizonder’. B.P. van Rees op zijn beurt schrijft over een ‘substantiele achteruitgang’ (zonder trema) van inkomens. Ook tegen het tekstje van G. Tetteroo tekende onze spellingscontrole luidkeels bezwaar aan, want in ‘hardwerkende nederlandse specialisten’ ontbreekt toch echt een hoofdletter.

Zijn vrijgevestigde medisch specialisten dus bizonder slechte spellers, gelet op de vele substantiele fouten in hun nederlands? Nee, laten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies, al was het maar omdat Linssen op zijn site meldt dat de petitie slechts ‘een prive initiatief’ is. Hij bedoelt natuurlijk ‘privé-initiatief’, inclusief accent aigu en verbindingsstreepje, maar dat zien we dan maar door de vingers.