Spring naar de content

Duizendste

“Het onmogelijke is mogelijk gebleken. De fusie tussen twee behoorlijk uiteenlopende weekbladen is een feit.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Deze woorden schreef hoofdredacteur Ad ‘s-Gravesande op 14 september 1990 in het allereerste nummer van HP/De Tijd, het blad dat ontstaan was uit een verstandshuwelijk tussen de Randstedelijke Haagse Post en het provinciale De Tijd.

Voor u ligt het 1000ste exemplaar.

Wie de lijst met medewerkers aan het eerste nummer van HP/De Tijd bekijkt, ziet dat mensen bij media voorbijgangers zijn. Van de vaste redactie van toen zijn alleen de verslaggevers Frans van Deijl en Matt Dings en art-director Robin van Rheenen nog present. Van de medewerkers: Jan Kuitenbrouwer en Jan Zandbergen. Dat vijftal moet beschikken over een soepele geest en persoonlijkheid. Want op het politieke speelveld heeft HP/De Tijd de afgelopen 999 edities zowel ter linker- als ter rechterzijde gebivakkeerd, en wie zich verdiept in de geschiedenis ziet dat het niet altíjd een homogene vriendenclub is geweest, die redactie.

Wat daarbij altijd het streven van de diverse hoofdredacteuren is geweest, laat zich ontsluiten in ons archief. Een spraakmakend blad maken. Uitzonderlijk goed geschreven. Met humor. Scherp.

Af en toe onthullend. Soms zelfs ontluisterend (Margarita!).

Dat willen we ook zeker blijven doen. Sterker: vanaf nummer 1001 gaat er nog een schepje bovenop. HP/De Tijd wil hét opinieweekblad voor de intelligente (!) zwevende kiezer zijn. Niet zuur. Niet verbitterd. Wel verbaasd. Zelfs vrolijk. Losgeslagen van de zuilen, die sommigen van onze collega’s juist weer meer lijken op te zoeken.

Dit 1000ste nummer is een cadeautje van de HP/De Tijd-redactie aan de lezer. Wij herlazen alle 999 HP/De Tijd’s die tot nu toe verschenen en selecteerden de beste verhalen, reportages en interviews. Het leidde tot een prachtig document, dat het waard is om te bewaren. Omdat het niet alleen een beeld geeft van een blad, maar ook van een kleine twee decennia Nederlandse geschiedenis.


“Journalistieke motieven speelden nauwelijks een rol bij het besluit tot fusie, zakelijke redenen gaven de doorslag,” schreef Ad ‘s-Gravesande in de eerste HP/De Tijd. Op financieel gebied was het ook daarna niet altijd hosanna. Sterker: vorig jaar werd nog een plan bedacht dat de wekelijkse verschijningsfrequentie van HP/De Tijd in het komende decennium moest garanderen.

Dat HP/De Tijd die kans kreeg, was juist niet in de eerste plaats te danken aan zakelijke motieven, want de economische voor-uitzichten waren in 2008 al buitengewoon beroerd. De verbondenheid van Audax-eigenaar Jacques de Leeuw met het blad speelde in die beslissing zeker zo’n voorname rol. Dat mag, in een tijd waarin gedrukte media steen en been klagen over hun louter naar geld kijkende eigenaren, ook weleens gezegd worden.

Ondertussen liggen we – tegen alle trends in – op koers.

Daarbij past een feestelijk jubileumnummer. Geniet ervan!

Onderwerpen