Spring naar de content

Zendmastangst in Zwolle

Gedoe aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Op het dak staat een GSM-mast. Oei, werden we daar niet ziek van? Een ‘onderzoek’ en een zweefmedewerker brachten onrust. Maar gelukkig: de mast blijft.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Mark Traa

Hoewel er echt geen bewijs  is voor een oorzakelijk verband tussen zendmasten en gezondheidsklachten, doet een lawine van elkaar napapegaaiende angstwebsites anders geloven. Het netto resultaat is dat er bij plaatsingen van nieuwe antennes steeds weer heisa ontstaat tussen omwonenden, overheden en experts.

Zo ook in Zwolle. Daar liet de centrale medezeggenschapsraad van de Hogeschool Windesheim door het bureau Electrosense onderzoeken of de zendmast op een van de gebouwen kwaad kan aanrichten. Het was vragen naar de bekende weg: het bewuste bureau behoort tot het anti-zendmastkamp. En inderdaad, het advies luidde om de mast anders te positioneren, het draadloze wifi-netwerk uit te schakelen en het gebruik van mobiele telefoons in de school te ontmoedigen. Zinloos natuurlijk, vooral dat laatste.

Electrosense heeft in Windesheim een medestander: docent Paul Veldhuijzen van Zanten. Die vindt de tot dusver uitgevoerde studies naar de schadelijkheid van de zendmasten omstreden. Ook Veldhuijzen van Zanten moeten we even in het juiste perspectief plaatsen: hij was webmaster en auteur bij het inmiddels ter ziele gegane blad Powwow, “een tijdschrift voor leven vanuit je bron, voor mensen die willen samenkomen en delen en die hierin vreugde en bezieling vinden voor het geheel”.  In het laatste nummer: ‘Een chackrameditatie die gebruik maakt van mudra’s (handgebaren) en geluid om de chakra’s te openen.’ Ja, dan weten we het wel.

Maar zoals het er nu naar uit ziet zwicht Windesheim niet voor de druk uit de zweefsector. Op het intranet zou een dappere medewerker die over de mast gaat hebben gezegd dat de hogeschool zich richt naar de normen van de overheid, en dat daaraan keurig wordt voldaan. Als de directie dat ook nog even wil bevestigen, dan kan de zwerm bangmakers zich naar de volgende zendmast verplaatsen.

Onderwerpen