Spring naar de content

‘Paus wist als kardinaal van misbruik maar deed niets’

We kunnen er heel veel woorden aan besteden, maar eigenlijk is het heel simpel: de Paus wist in zijn pré-paus tijd van zeer ernstig seksueel misbruik bij kinderen door een priester maar deed helemaal NIETS. Noppes. Nada. Ondanks het feit dat enkele bisschoppen de toenmalige kardinaal Ratzinger waarschuwden dat ” helemaal niets doen de kerk ernstig zou kunnen beschadigen”, koos Ratzinger ervoor het hele verhaal in de bekende Rooms katholieke doofpot te schuiven. Gelukkig maar, anders was hij misschien geen paus geworden of, oh huiver, had de Rooms-katholieke Kerk een slechte naam gekregen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Maar ach, in dit specifieke geval gaat het slechts om tweehonderd (200) slachtoffertjes, dove jongetjes van een speciale school die allemaal door één en dezelfde priester werden misbruikt, dus waar hebben we het over. Father Lawrence C. Murphy gebruikte de jaren tussen 1950 en 1975, waarin hij leiding gaf aan de school voor dove jongetjes in het Amerikaanse Wisconsin, om zijn seksuele lusten te botvieren op de van hem afhankelijke jongetjes.
Misdadiger Lawrence C. Murphy vond echter dat strafvervolging niet noodzakelijk was. Hij schreef destijds naar kardinaal Ratzinger dat hij berouw had, al heel oud was en “waardig als priester wil sterven”. Dit blijkt uit documenten die onlangs opdoken en in handen kwamen van The New York Times. Kardinaal Ratzinger reageerde niet, hield zijn mond, en liet de zaak verder op zijn beloop.
De kerk deelde vervolgens geen straffen uit maar plaatste de misdadige priester daarentegen over naar een andere gemeente. Daar leefde de priester nog 24 jaar, ongestraft, en werkte hij vooral met, jawel, kinderen. Hij stierf in 1998, waardig, als een geliefd en gerespecteerd priester. Aan het verzoek van de kerk om de begrafenis privé en discreet te houden en de overledene niet op te baren gaven zijn nabestaanden geen gehoor.
Pikant detail in deze zaak is dat father Murphy zelfs door de politie en het O.M. geen strobreed in de weg werd gelegd: aanklachten van misbruikslachtoffers werden gewoon genegeerd. Ook drie bisschoppen, die gedurende de tijd dat father Murphy werkzaam was in de school voor dove kinderen in de staat Winsconsin zijn directe baas waren, wisten van het misbruik maar kozen ervoor dit voor zich te houden.
Uit alle documenten en briefwisselingen tussen kardinaal Ratzinger en de toenmalige bisschop van Wisconsin Rembert Weakland (die in 2002 moest aftreden omdat hij een affaire had met een man en kerkgeld misbruikte om een schikking te betalen) blijkt behalve dat father Murphy geen enkel berouw toonde, het de kerk vooral te doen was om hun eigen hachje. Eventuele schandalen zouden de kerk schade berokkenen. Over de slachtoffers werd verder niet gesproken.
De kans dat de paus nu moet opstappen is nihil. Een paus kan niet worden afgezet, tenzij hij ernstig dement is of op een andere manier wilsonbekwaam en ongeschikt voor het ambt. Wel kan een paus zelf kiezen voor aftreden maar sinds de middeleeuwen is dit niet meer voorgekomen.