Spring naar de content

Balkenende-stalker wil nu ‘terroristen’ gaan vangen

Jeroen de Kreek, complotdenker van het eerste uur, stuurt journalisten dagelijks e-mails waarin hij tot vervelens toe aandacht vraagt voor de ‘genocide in Irak’. Zijn nieuwste bijdrage: een Most Wanted-website die hij letterlijk heeft gekopieerd van de politie.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

Terroristenvangen.nl toont foto’s van ministers en politici van min of meer rechtse politieke partijen. De Kreek, die zelf werd veroordeeld voor bedreiging van minister-president Jan Peter Balkenende, verdenkt de politici van terrorisme en/of oorlogsmisdaden. De ex-advocaat heeft zijn ‘buik vol’ van ‘de terroristen in de Nederlandse politiek en hun genocide in Irak’. De website is een letterlijke kopie van depolitiezoekt.nl.

Waarom klaagt u alleen rechtse partijen aan en bijvoorbeeld niet de PvdA? Die partij heeft toch ook ingestemd met de Irak-oorlog?
“Het was vollediger geweest wanneer er ook een aanklacht tegen de PvdA en Wouter Bos gedaan was, maar omdat terroristen vangen niet m’n enige hobby is, ben ik daar nog niet aan toegekomen. Feitelijk is nagenoeg elke partij deelnemer aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van het CDA, de VVD, de SGP, de CU, de PVV en Trots op Nederland, in Irak. Dat komt mede omdat politici collectief en individueel zwijgen, collega’s de hand boven het hoofd houden en anderszins verwijtbaar nalatig zijn.”

Wat is het idee achter terroristenvangen.nl?
“Ik vind dat er opgetreden hoort te worden tegen Balkenende cum suis. En flink ook. Feit is dat er in Irak nu as we speak genocide wordt gepleegd. Mede door excessief gebruik van munitie van verarmd uranium. Allemaal zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat zoals de Commissie Davids concludeert. Balkenende bagatelliseert die conclusie, maar de bevindingen van die commissie bewijzen de oorlogsmisdaden en terrorisme van Balkenende en het CDA. Om ruchtbaarheid te geven aan die strafbare feiten en omstandigheden, ben ik terroristenvangen.nl gestart.”

Is het wel netjes om een politiewebsite letterlijk te kopiëren?
“Ik vind het mijn plicht dit te doen. Letterlijk overnemen is het overigens niet. Het wijkt voldoende af. In het kader van de normen en waarden mede afgezet tegen het beoogde doel vind ik de website fatsoenlijk en beschaafd. Ik meen dat de politie ermee geholpen is.”

U heeft aangifte gedaan tegen allerlei politici en bewindslieden. Vanaf wanneer moeten ze vrezen voor hun baan?
“Dat weet ik niet precies. Ik hoop dat het eerste verslag van de advocaat-generaal er spoedig is. Klaagschriften kunnen zeker een half jaar duren. Deze klaagschriften zijn medio november 2009 en begin januari 2010 ingediend. Eerdere klaagschriften hebben wel negen maanden geduurd voordat de uitslag bekend werd. Omgerekend kan respectievelijk medio juli 2010 begin oktober 2010 uitslag verwacht worden.”

Onderwerpen